Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις υπηρεσίες με τίτλο «Τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά του Ολύμπου, ως πρόκληση για διατήρηση της βιοποικιλότητας – Olympus+»

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 3 Μαρτίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις υπηρεσίες με τίτλο «Τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά του Ολύμπου, ως πρόκληση για διατήρηση της βιοποικιλότητας – Olympus+»

Περιγραφή του αντικειμένου

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι οι υπηρεσίες κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων, αναφορικά με τα αυτοφυή φυτά του Ολύμπου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Olympus+. Συγκεκριμένα αφορά σεμινάριο τετραήμερης Κατάρτισης Ενηλίκων με θέμα : «Τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά στη ζωή μας – Η περίπτωση του Ολύμπου», με θέμα την αναπαραγωγή, την καλλιέργεια και την μεταποίηση των αυτοφυών αρωματικών φυτών. Η κατάρτιση στοχεύει στην εκπαίδευση ενηλίκων σε θέματα σχετικά με αυτοφυή ΑΦΦ του Ολύμπου, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εκπαιδευόμενων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των δύο χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (2.822,58 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου με θέμα το Εθνικό Πάρκο Δ. Έβρου (6πτυχο), ενημερωτικού φυλλαδίου με θέμα τον μαθητικό τουρισμό (3πτυχο) και μίνι οδηγού αναγνώρισης πουλιών για το Δέλτα του Έβρου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ανάδειξης και υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας στις προστατευόμενες περιοχές ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκη» (κωδ. ΟΠΣ 5060737).

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Σεπτεμβρίου 2023

Διακήρυξη για την Σύμβαση με τίτλο: «Υπηρεσία δημιουργίας ομοιόμορφων πρωτοκόλλων επιστημονικής παρακολούθησης ειδών και τύπων οικοτόπων».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
25 Σεπτεμβρίου 2023

Επαναπροκήρυξη της Διακήρυξης για την σύμβαση υπηρεσιών με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΈΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.»

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο