Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις υπηρεσίες με τίτλο «Τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά του Ολύμπου, ως πρόκληση για διατήρηση της βιοποικιλότητας – Olympus+»

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 3 Μαρτίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις υπηρεσίες με τίτλο «Τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά του Ολύμπου, ως πρόκληση για διατήρηση της βιοποικιλότητας – Olympus+»

Περιγραφή του αντικειμένου

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι οι υπηρεσίες κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων, αναφορικά με τα αυτοφυή φυτά του Ολύμπου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Olympus+. Συγκεκριμένα αφορά σεμινάριο τετραήμερης Κατάρτισης Ενηλίκων με θέμα : «Τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά στη ζωή μας – Η περίπτωση του Ολύμπου», με θέμα την αναπαραγωγή, την καλλιέργεια και την μεταποίηση των αυτοφυών αρωματικών φυτών. Η κατάρτιση στοχεύει στην εκπαίδευση ενηλίκων σε θέματα σχετικά με αυτοφυή ΑΦΦ του Ολύμπου, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εκπαιδευόμενων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των δύο χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (2.822,58 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
24 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τη Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού & ΠΠ Βόρειας Πελοποννήσου του ΟΦΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού και Προστατευόμενων Περιοχών Βόρειας Πελοποννήσου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για δράσεις προστασίας της Βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης της» και με MIS 5075953, του Ε.Π. «ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
24 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων κίνησης, για το έτος 2023.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
23 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο: α) μεταφορά επισκεπτών, υλικών και μέσων και συντήρηση υποδομών και μέσων β) καθαρισμός υποδομών επισκεπτών για τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς, για τη διαχειριστική περίοδο 2023.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο