Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχή υπηρεσιών εξωτερικών συνεργατών αναφορικά με το ΠΕ 4.4 «Διαχείριση καλαμιώνων και υγρών λιβαδιών στην προστατευόμενη περιοχή Ζ.Ε.Π. περιοχή Ταμιευτήρων πρώην Λίμνης Κάρλας με κωδικό GR1430007», της πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού»

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 15 Φεβρουαρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχή υπηρεσιών εξωτερικών συνεργατών αναφορικά με το ΠΕ 4.4 «Διαχείριση καλαμιώνων και υγρών λιβαδιών στην προστατευόμενη περιοχή Ζ.Ε.Π. περιοχή Ταμιευτήρων πρώην Λίμνης Κάρλας με κωδικό GR1430007», της πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού»

Αντικείμενο της παρούσας δράσης είναι η διαχείριση των καλαμώνων ώστε να δημιουργηθούν κατάλληλες θέσεις φωλιάσματος και διατροφής για την Βαλτόπαπια (Aythya nyroca), καθώς και για τα υπόλοιπα υδρόβια αναπαραγόμενα είδη ορνιθοπανίδας στη λίμνη Κάρλας. Περιλαμβάνεται στα κύρια μέτρα προτεραιότητας 1d-7 «(12) Διαχειριστικά μέτρα διατήρησης: συντήρηση & βελτίωση της καλής κατάστασης διατήρησης οικοτόπων» του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας (PAF). Σύμφωνα με το Παράρτημα ΣΤ: Κατάταξη Ειδών Ορνιθοπανίδας των PAF’s, το είδος A. nyroca (Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ), ορίζεται ως είδος προτεραιότητας (κατηγορία 3) ως κύριο απειλούμενο είδος των υγροτόπων, η οποία θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι δέκα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (18.600,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
29 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Μελέτη οδοποιίας περιπατητικής διαδρομής: Νέο Λιμάνι Πρέβεζας – Περιοχή Προμαχώνα Πρέβεζας – Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Πρέβεζας», του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση χώρου για αποθήκευση εξοπλισμού

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
22 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια ρουχισμού του ΟΦΥΠΕΚΑ (μπλουζάκια πόλο και μπλουζάκια με λαιμοκοπή)

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο