Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας υλοποίησης της δράσης «Παρακολούθηση του διαχειμάζοντος πληθυσμού Κεφαλουδιών (Oxyura leucocephala) και των διατροφικών του συνηθειών στο Εθνικό Πάρκο Αν. Μακεδονίας – Θράκης»

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 6 Δεκεμβρίου 2022
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας υλοποίησης της δράσης «Παρακολούθηση του διαχειμάζοντος πληθυσμού Κεφαλουδιών (Oxyura leucocephala) και των διατροφικών του συνηθειών στο Εθνικό Πάρκο Αν. Μακεδονίας – Θράκης»

Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η παρακολούθηση του διαχειμάζοντος πληθυσμού Κεφαλουδιών (Oxyura leucocephala) και των διατροφικών του συνηθειών στο Εθνικό Πάρκο Αν. Μακεδονίας – Θράκης. Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος θα αναλάβει την τακτική παρακολούθηση του διαχειμάζοντος πληθυσμού Κεφαλουδιών (Oxyura leucocephala) την περίοδο διαχείμασης (Οκτώβριο-Μάρτιο) στη λίμνη Βιστωνίδα και στην ευρύτερη περιοχή των θρακικών λιμνοθαλασσών και της λίμνης Ισμαρίδας, την καταγραφή της σύνθεσης του πληθυσμού (αναλογία αρσενικών / θηλυκών ατόμων, νεαρών / ώριμων ατόμων) που διαχειμάζει στην περιοχή και την κατανομή των ατόμων στις θέσεις τροφοληψίας και κούρνιας, την καταγραφή των πιθανών απειλών. Επιπλέον, ο ανάδοχος θα υλοποιήσει δειγματοληψίες στο βυθό της Βιστωνίδας κατά τις περιόδους που το είδος απαντάται στην περιοχή μελέτης σε συγκεκριμένα σημεία τροφοληψίας του είδους, ώστε να διερευνηθούν οι τροφικές του συνήθειες (καταγραφή των βενθικών ζωικών οργανισμών με τα οποία το είδος τρέφεται).
Οι τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του παρόντος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των είκοσι χιλιάων εκατόν εξήντα ενός ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (20.161,29€) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφορών εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
2 Φεβρουαρίου 2023

«Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων & προμήθεια μη επανδρωμένου αεροσκάφους “Drone”» της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού- Βουραϊκού & ΠΠ Βόρειας Πελοποννήσου του ΟΦΥΠΕΚΑ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
30 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων, με φορέα υλοποίησης τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), προς τους Δήμους, τις Περιφέρειες, το Άγιον Όρος και εκκλησιαστικούς φορείς, για τη «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας»

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων στον ΟΦΥΠΕΚΑ με σχέση έμμισθης εντολής (αορίστου χρόνου)

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο