Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας υλοποίησης της δράσης «Προστασία και ανάπτυξη του πληθυσμού γλάρων και γλαρονιών στο Εθνικό Πάρκο Αν. Μακεδονίας – Θράκης»

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 6 Δεκεμβρίου 2022
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας υλοποίησης της δράσης «Προστασία και ανάπτυξη του πληθυσμού γλάρων και γλαρονιών στο Εθνικό Πάρκο Αν. Μακεδονίας – Θράκης»

Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των τόπων αναπαραγωγής των Μακροκέφαλων (Larus melanocephalus) και των ειδών γλαρονιών Μουστακογλάρονο (Chlidonias hybrida) και Μαυρογλάρονο (Chlidonias niger) εντός του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΠΑΜΑΘ), καθώς και η διαμόρφωση προτάσεων διαχείρισης συγκεκριμένων τμημάτων των αμμονησίδων των λιμνοθαλασσών με σκοπό την ενίσχυση της αναπαραγωγής των γλάρων και γλαρονιών ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε είδους και η πιλοτική εφαρμογή επιλεγμένων διαχειριστικών μέτρων με σκοπό την προστασία και ανάπτυξη της αναπαραγωγής του πληθυσμού γλάρων και γλαρονιών.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του παρόντος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (15.322,58€) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι δεκαεννέα χιλιάδες ευρώ (19.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφορών εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
2 Φεβρουαρίου 2023

«Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων & προμήθεια μη επανδρωμένου αεροσκάφους “Drone”» της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού- Βουραϊκού & ΠΠ Βόρειας Πελοποννήσου του ΟΦΥΠΕΚΑ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
30 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων, με φορέα υλοποίησης τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), προς τους Δήμους, τις Περιφέρειες, το Άγιον Όρος και εκκλησιαστικούς φορείς, για τη «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας»

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων στον ΟΦΥΠΕΚΑ με σχέση έμμισθης εντολής (αορίστου χρόνου)

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο