Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας υλοποίησης της δράσης «Προστασία και ανάπτυξη του πληθυσμού γλάρων και γλαρονιών στο Εθνικό Πάρκο Αν. Μακεδονίας – Θράκης»

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 6 Δεκεμβρίου 2022
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας υλοποίησης της δράσης «Προστασία και ανάπτυξη του πληθυσμού γλάρων και γλαρονιών στο Εθνικό Πάρκο Αν. Μακεδονίας – Θράκης»

Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των τόπων αναπαραγωγής των Μακροκέφαλων (Larus melanocephalus) και των ειδών γλαρονιών Μουστακογλάρονο (Chlidonias hybrida) και Μαυρογλάρονο (Chlidonias niger) εντός του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΠΑΜΑΘ), καθώς και η διαμόρφωση προτάσεων διαχείρισης συγκεκριμένων τμημάτων των αμμονησίδων των λιμνοθαλασσών με σκοπό την ενίσχυση της αναπαραγωγής των γλάρων και γλαρονιών ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε είδους και η πιλοτική εφαρμογή επιλεγμένων διαχειριστικών μέτρων με σκοπό την προστασία και ανάπτυξη της αναπαραγωγής του πληθυσμού γλάρων και γλαρονιών.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του παρόντος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (15.322,58€) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι δεκαεννέα χιλιάδες ευρώ (19.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφορών εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
29 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Μελέτη οδοποιίας περιπατητικής διαδρομής: Νέο Λιμάνι Πρέβεζας – Περιοχή Προμαχώνα Πρέβεζας – Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Πρέβεζας», του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση χώρου για αποθήκευση εξοπλισμού

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
22 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια ρουχισμού του ΟΦΥΠΕΚΑ (μπλουζάκια πόλο και μπλουζάκια με λαιμοκοπή)

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο