Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Προμήθεια, εγκατάσταση και εκπαίδευση στη χρήση μίας πυροσβεστικής υπερκατασκευής για αγροτικό (pick up) όχημα φύλαξης της Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 1 Μαρτίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Προμήθεια, εγκατάσταση και εκπαίδευση στη χρήση μίας πυροσβεστικής υπερκατασκευής για αγροτικό (pick up) όχημα φύλαξης της Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών».

Περιγραφή του αντικειμένου

Προμήθεια και εγκατάσταση μίας πυροσβεστικής υπερκατασκευής για το αγροτικό (pick up) όχημα φύλαξης της Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας.

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:
• Συνδρομή στην αντιπυρική προστασία ενός περιοχής αρμοδιότητας της Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας και γρήγορη επέμβαση με στόχο την μείωση ενός εξάπλωσης πυρκαγιών.
• Εκπλήρωση του Γενικού Στόχου του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα 2.2 «Αποκατάσταση σημαντικών ειδών και τύπων οικοτόπων», 2.2.2. «Εφαρμογή οριζόντιων δράσεων διαχείρισης και αποκατάστασης για είδη και οικοτόπους ενός Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (ενίσχυση υπηρεσιών και βελτίωση υποδομών και μηχανισμών, πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων, π.χ. πυρκαγιές κλπ)», και του μέτρου 1b-26 «Ανάπτυξη υποδομών πυροπροστασίας (πυροφυλάκια, δεξαμενές πυρόσβεσης)», του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας (PAF).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (6.800,00 €) πλέον ΦΠΑ, οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ (8.432,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
24 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τη Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού & ΠΠ Βόρειας Πελοποννήσου του ΟΦΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού και Προστατευόμενων Περιοχών Βόρειας Πελοποννήσου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για δράσεις προστασίας της Βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης της» και με MIS 5075953, του Ε.Π. «ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
24 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων κίνησης, για το έτος 2023.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
23 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο: α) μεταφορά επισκεπτών, υλικών και μέσων και συντήρηση υποδομών και μέσων β) καθαρισμός υποδομών επισκεπτών για τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς, για τη διαχειριστική περίοδο 2023.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο