Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Προμήθεια, εγκατάσταση και εκπαίδευση στη χρήση μίας πυροσβεστικής υπερκατασκευής για αγροτικό (pick up) όχημα φύλαξης της Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών».

Ημερομηνία Δημοσίευσης :
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Προμήθεια, εγκατάσταση και εκπαίδευση στη χρήση μίας πυροσβεστικής υπερκατασκευής για αγροτικό (pick up) όχημα φύλαξης της Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών».

Περιγραφή του αντικειμένου

Προμήθεια και εγκατάσταση μίας πυροσβεστικής υπερκατασκευής για το αγροτικό (pick up) όχημα φύλαξης της Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας.

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:
• Συνδρομή στην αντιπυρική προστασία ενός περιοχής αρμοδιότητας της Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας και γρήγορη επέμβαση με στόχο την μείωση ενός εξάπλωσης πυρκαγιών.
• Εκπλήρωση του Γενικού Στόχου του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα 2.2 «Αποκατάσταση σημαντικών ειδών και τύπων οικοτόπων», 2.2.2. «Εφαρμογή οριζόντιων δράσεων διαχείρισης και αποκατάστασης για είδη και οικοτόπους ενός Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (ενίσχυση υπηρεσιών και βελτίωση υποδομών και μηχανισμών, πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων, π.χ. πυρκαγιές κλπ)», και του μέτρου 1b-26 «Ανάπτυξη υποδομών πυροπροστασίας (πυροφυλάκια, δεξαμενές πυρόσβεσης)», του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας (PAF).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (6.800,00 €) πλέον ΦΠΑ, οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ (8.432,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
9 Ιουλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών Επιστημονικού Συνεργάτη για την υποστήριξη της υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος LIFE19 ΝΑΤ/ΜΤ/000982 – LIFE PanPuffinus! για τα έτη 2024-2025, του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
9 Ιουλίου 2024

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση Υπηρεσιών αποκομιδής μπαζών και απορριμμάτων από το Εθνικό Πάρκο Στροφυλιάς – Κοτυχίου με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
8 Ιουλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νοτιο-Ανατολικού Αιγαίου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) για το έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα