Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες υλοποίησης «Σχεδίου Επικοινωνίας της Επιτροπής Διαχείρισης Πάρκου Πρεσπών», στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό Περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2020»

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 13 Νοεμβρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες υλοποίησης «Σχεδίου Επικοινωνίας της Επιτροπής Διαχείρισης Πάρκου Πρεσπών», στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό Περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2020»

Αντικείμενο της παρούσης αφορά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου επικοινωνίας για τη διάδοση των εργασιών, δράσεων και πρωτοβουλιών της Επιτροπής Διαχείρισης Πάρκου Πρεσπών (ΕΔΠΠ) βάσει του άρθρου 11 της Συμφωνίας για την Προστασία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Περιοχής του Πάρκου Πρεσπών.

 

Η επικοινωνία στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας είναι ένα πολύπλοκο εγχείρημα. Ιδιαιτέρως δε, όταν αυτό έχει έναν διασυνοριακό χαρακτήρα, που όχι μόνο λόγω της θεματολογίας, που δεν φέρεται πάντα εύκολα στο επίπεδο του κοινού (ομάδα στόχου), πόσο μάλλον για τους πολίτες του διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών και το ευρύ κοινό, λόγω του πολυγλωσσικού χαρακτήρα και της διαφορετικής κοινωνικοοικονομικής κατάστασης τους.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% . Η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pr@necca.gov.gr έως τις 17-11-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφορών εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
6 Δεκεμβρίου 2023

Διακήρυξη για σύμβαση υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης οχημάτων και σκαφών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» για το έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
5 Δεκεμβρίου 2023

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών περισυλλογής επιπλεόντων αντικειμένων και κηλίδων και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο, άλλες ουσίες και από διάφορα φυσικοχημικά φαινόμενα του Θερμαϊκού Κόλπου, για τα έτη 2023, 2024 και 2025.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
29 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Μελέτη οδοποιίας περιπατητικής διαδρομής: Νέο Λιμάνι Πρέβεζας – Περιοχή Προμαχώνα Πρέβεζας – Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Πρέβεζας», του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο