Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσης για υπαλλήλους που αποχωρούν

Ημερομηνία Δημοσίευσης :
Θέματα ανθρώπινου δυναμικού
Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσης για υπαλλήλους που αποχωρούν

Η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, με γνώμονα το συμφέρον του πολίτη, τη συνέχεια της δημόσιας διοίκησης και την ενδυνάμωση των δημοσίων λειτουργών, δημιούργησε και εισάγει για πρώτη φορά στην ελληνική δημόσια διοίκηση, μία δομημένη διαδικασία μεταφοράς γνώσεων, για τις περιπτώσεις αποχώρησης ή μακροχρόνιας απουσίας δημοσίων υπαλλήλων από τη θέση εργασίας τους.

Ο νέος «Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσεων στον δημόσιο τομέα για υπαλλήλους που αποχωρούν», ο οποίος συμβάλλει στην ομαλή και αποτελεσματική εκτέλεση των εργασιών, αφορά στη δημιουργία ενός δομημένου συστήματος, το οποίο διασφαλίζει τη μεταφορά της γνώσης από τους υπαλλήλους που αποχωρούν από τη θέση εργασίας τους, στην υπηρεσία τους και στους νέους υπαλλήλους.

 

Δείτε τον οδηγό δομημένης μεταφοράς γνώσης εδώ

 

Δείτε το διαβιβαστικό του οδηγού εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Θέματα ανθρώπινου δυναμικού
27 Δεκεμβρίου 2023

Κώδικας ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς υπαλλήλων δημοσίου

Διαβάστε Περισσότερα
Θέματα ανθρώπινου δυναμικού
21 Φεβρουαρίου 2023

Κώδικας Δεοντολογίας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Διαβάστε Περισσότερα