Χειρουβλί χειρουβλί

Χειρουβλί χειρουβλί
σήκω γριά απ’ του σκαμνί
να μου δώσεις έν’ αυγό
έχω δάσκαλο κακό
κι μι δέρν’ κι μι σκουτών’
κι στου πίνακα μι σκών’
Ήρθι το πουλάκι μας
το χελιδονάκι μας
φέρνει την υγεία μας
την καλή χρονία μας
Και του χρόνου

Τρίκερι Μαγνησίας

Σχόλια

Χελιδόνισμα από το Τρίκερι Μαγνησίας. Σε αυτό το ρυθμικό παιδικό τραγούδι είναι χαρακτηριστική η επίκληση στο χελιδόνι να φέρει μαζί με την άνοιξη υγεία και ευτυχία.
Η 1η του Μάρτη, όπως είναι γνωστό, αποτελούσε σύμφωνα με το παλαιό ρωμαϊκό ημερολόγιο την πρώτη ημέρα του έτους. Έτσι, η Πρωτομαρτιά, που συνδέεται παραδοσιακά με την «καλοχρονιά», γιορτάζεται με αγερμούς που συνοδεύονται από ιδιαίτερα άσματα, με γνωστότερο αυτό της Χελιδόνας. Τα παιδιά γυρνούν από σπίτι σε σπίτι κρατώντας ξύλινο ομοίωμα χελιδονιού στολισμένο με άνθη, που φέρει αρκετά συχνά κουδουνάκια στον λαιμό, το οποίο κουνούν ρυθμικά λέγοντας ιδιοτοπικά τραγούδια για τον ερχομό της άνοιξης, που πιστεύεται ότι έρχεται με τα χελιδόνια, όπως το συγκεκριμένο από τη Θεσσαλία. Όπως προκύπτει από σημαντικές λαογραφικές μελέτες, φαίνεται πως πρόκειται για αρχαία συνήθεια που διεσώθη μέσω του Βυζαντίου και έφτασε στους νεότερους χρόνους διατηρώντας πολλά από τα φυσιολατρικά χαρακτηριστικά της.

Ζωή Ν. Μάργαρη (2023)


Μοιράσου τους στίχους

Array