Χελιδόνα έρχεται

Χελιδόνα έρχεται
Απ’ τη Μαύρη θάλασσα
θάλασσαν απέρασι
έκατσι και λάλησι
Μωρ’ καλή νοικοκυρά
σέβα, έβγα στου κελάρι
φέρε αυγά σαρακουστιά
και σκοινιά πεντηκουστά
για να δέσουμε του Μάρτη
και του τσιλιμπουρδάκι
κι αν δεν έχετε αυγά
φέρτε μας την κλωσσαριά
να γεννάει, να κλουσσάει
και να σέρνει τα πουλιά

Αιανή Κοζάνης

Σχόλια

Ρυθμικό παιδικό τραγούδι για τον ερχομό της άνοιξης από την Αιανή Κοζάνης.
Τα χελιδονίσματα αποτελούν ιδιαίτερα αγαπητούς ανοιξιάτικους αγερμούς που επιτελούνται κατά τη μεταιχμιακή περίοδο από τον χειμώνα στην άνοιξη. Λαμβάνουν χώρα την 1η Μαρτίου με ιδιοτοπικές παραλλαγές σε πολλές περιοχές της χώρας. Τα παιδιά του σχολείου, συνοδευόμενα αρκετά συχνά πλέον από τους εκπαιδευτικούς, χωρίζονται σε ζεύγη ή δημιουργούν μικρές ομάδες, με τα αγόρια παλαιότερα να πρωτοστατούν. Ένα εκ των παιδιών κρατά ομοίωμα χελιδόνας που κατασκευάζεται με προσοχή και μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά. Το ομοίωμα, στολισμένο με κλαδιά ελιάς ή άλλων αειθαλών φυτών, κινείται ρυθμικά από τα παιδιά παράγοντας χαρακτηριστικούς ήχους που προσομοιάζουν με φτερούγισμα πουλιού κατά τη διάρκεια του αγερμού, που ξεκινούσε παλαιότερα από την εκκλησία. Σε αυτή τα παιδιά έψαλλαν τα κάλαντα και αφού έδεναν ένα Μάρτη στη θύρα της ξεκινούσαν για να επισκεφτούν και να τραγουδήσουν σε όλες τις οικογένειες της κοινότητας. Εκεί, αφού ερμηνεύσουν το τραγούδι της χελιδόνας, όπως το συγκεκριμένο από τη Μακεδονία, εύχονται για την Πρωτομαρτιά «καλοχρονιά» και δέχονται ως δώρα αυγά, τα οποία μοιράζονται και φυλάγουν για να βάψουν το Πάσχα.

Ζωή Ν. Μάργαρη (2023)


Μοιράσου τους στίχους

Array