Δημιουργία και έκδοση λευκώματος για τα ελληνικά παγκόσμια γεωπάρκα UNESCO

GGN-logo

Στο πλαίσιο της υποστήριξης του Ελληνικού Δικτύου Γεωπάρκων UNESCO, ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. ανέθεσε το έργο της δημιουργίας και έκδοσης του ενημερωτικού λευκώματος παρουσίασης των περιοχών που έχουν αναγνωρισθεί ως γεωπάρκα UNESCO, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με το πλαίσιο συνεργασίας και συνεργιών που ορίζονται με το από 25-05-2021 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΕΝ, του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και του Ελληνικού Δικτύου των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO. Μεταξύ άλλων, στο λεύκωμα θα περιλαμβάνεται πληροφορία που αφορά στο Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γεωπάρκων UNESCO, στη Γεωλογική κληρονομιά και Γεώτοπους στην Ελλάδα, καθώς και στις δράσεις του Δικτύου Ελληνικών Γεωπάρκων. (έργο σε εξέλιξη)