Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ερμηνείας της φυσικής κληρονομιάς των προστατευόμενων περιοχών του τέως φορέα διαχείρισης λίμνης Παμβώτιδας Ιωάννινων

Η Πράξη περιλαμβάνει την παραγωγή έντυπου υλικού ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων και νυν Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου, με σκοπό να προβληθεί η οικολογική αξία των προστατευόμενων περιοχών του Λεκανοπεδίου της Λίμνης Παμβώτιδας στην τοπική κοινωνία, τους αρμόδιους τοπικούς φορείς και τους χρήστες της προστατευόμενης περιοχής. Επιπλέον, έχει υλοποιηθεί η ανάπτυξη κινητής εφαρμογής ανάδειξης της βιοποικιλότητας στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων με σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές (app) για την προβολή της ορνιθοπανίδας στις προστατευόμενες περιοχές της λίμνης Παμβώτιδας, παρέχοντας εύκολη και άμεση πρόσβαση, ακόμα και στο πεδίο, σε όλους τους χρήστες ανεξαρτήτως εμπειρίας και ηλικίας.

Αποτελεί έναν οδηγό αναγνώρισης και εκμάθησης των ειδών της ορνιθοπανίδας και των ενδιαιτημάτων τους. Επιπλέον, προτείνει διαδρομές και σημεία παρατήρησης των ειδών. Ειδικότερα, η εφαρμογή για κινητές συσκευές (app) περιέχει παρουσίαση περίπου 200 ειδών ορνιθοπανίδας, με σύντομη περιγραφή της μορφολογίας, της συμπεριφοράς και του ενδιαιτήματός τους, πληροφορίες για την εποχή και τις θέσεις παρουσίας τους φωτογραφίες, τραγούδια ή ήχους καλέσματος και βίντεο των ειδών και προτεινόμενες διαδρομές και θέσεις παρατήρησης των ειδών.

Διάρκεια: 9/12/2019- 30/06/2023
Προϋπολογισμός: 33.480,00 €
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου

Κατεβάστε την εφαρμογή για iOS

Κατεβάστε την εφαρμογή για Google Play

Euphydryas aurinia
Euphydryas aurinia
Dolichopoda_graeca
Dolichopoda_graeca