Εγκατάσταση δικτύου μονοπατιών & περιηγητικών διαδρομών σε περιοχές του δικτύου Natura 2000

Φωτογράφος: Χριστίνα Γούναρη
Φωτογράφος: Χριστίνα Γούναρη

Ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. έχει αναθέσει το έργο της χαρτογράφησης μονοπατιών, συλλογής, καταγραφής και επεξεργασίας στοιχείων για την δημιουργία δικτύου σηματοδοτημένων ορειβατικών-πεζοπορικών διαδρομών και αναρριχητικών πεδίων, με αρχική εφαρμογή στη νήσο Καστελόριζο. Το εν λόγω έργο θα αποτελέσει προπαρασκευαστικό υλικό για την συγκρότηση της σχετικής μελέτης χωροθέτησης, χάραξης και κατασκευής τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τα μονοπάτια εξυπηρετούν την αναψυχή, τον ορεινό τουρισμό και οικοτουρισμό, καθώς και την προσέγγιση δύσβατων περιοχών ή σημείων στην ύπαιθρο. Η χρήση τους προορίζεται για δραστηριότητες όπως η πεζοπορία, η ορειβασία, η πρόσβαση περιπατητών σε φυσικά περιβάλλοντα ή αξιοθέατα και γενικότερα προωθούν τη γνωριμία και επαφή του ανθρώπου με τη φύση. Η χάραξη των νέων μονοπατιών θα προτείνεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να υπάρξει η μικρότερη δυνατή παρέμβαση στην υφιστάμενη βιοποικιλότητα των βιοτόπων και στα ιδιαίτερα ενδιαιτήματα της χλωρίδας και πανίδας του νησιού.