Διαχειριστικές δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και νυν Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας.

Ειδικότερα, η πράξη αποτελείται από το πρόγραμμα αυτεπιστασίας για διαχειριστικές δράσεις προστατευόμενων περιοχών και δράσεις οργάνωσης και εφαρμογής συστήματος παρακολούθησης για την προστασία ενδημικών/απειλούμενων καθώς και των ξενικών ειδών ψαριών στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα. Επίσης, στο έργο περιλαμβάνεται η προμήθεια συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) και υποβρύχιων μη Επανδρωμένων οχημάτων (ΣΜΗΕΥΟ), η προμήθεια μετεωρολογικών σταθμών, οχήματος, πινακίδων σήμανσης, η προμήθεια τοπογραφικού, ναυτιλιακού εξοπλισμού και GPS, η προμήθεια αυτόματων καταγραφικών καμερών και θερμικών καμερών, καθώς και η προμήθεια τηλεσκοπίων- κιαλιών και φωτογραφικού εξοπλισμού.
Όσον αφορά το πρόγραμμα αυτεπιστασίας της πράξης,  ορισμένες δράσεις που υλοποιούνται είναι η ανάδειξη και προστασία του παραλίμνιου δάσους σημύδας νοτιοανατολικά της Μεγάλης Πρέσπας που χαρακτηρίζεται ως Προστατευόμενος Φυσικός Σχηματισμός, η μελέτη και η καταγραφή της μυκοχλωρίδας του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, η έρευνα της γενετικής ποικιλότητας των taxa ελάτης (Abies sp.) και η διαχείριση του υγροτόπου της λίμνης Μικρή Πρέσπα.
Επιπλέον, η πράξη περιλαμβάνει δράσεις για τον προσδιορισμό, την οριοθέτηση/ χαρτογράφηση και διαχειριστικές παρεμβάσεις για την προστασία των προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών και σημαντικών περιοχών του ΕΠαΠ, όπως επίσης και δράσεις για την αποκατάσταση του οικοτόπου προτεραιότητας 6260* «Αμμώδεις στέππες της Πανονίας» και διαχειριστικά μέτρα για την μείωση κινδύνου πυρκαγιών.
Τέλος, μέσω του έργου γίνονται δράσεις προβολής και δικτύωσης στο εξωτερικό και το εσωτερικό.

MIS έργου: 5032910
Διάρκεια: 11/5/2020 – 31/12/2023
Προϋπολογισμός: 975.611,82€
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας
Μετάβαση στο περιεχόμενο