Να το πούμε ένα

Να το πούμε ένα, να το πούμε ένα
ένα είναι τ’ αηδόνι, κι αυτό γλυκά λαλεί

Να το πούμε δύο, να το πούμε δύο
δύο πέρδικες στ’ αλώνι
κι ένα είναι τ’ αηδόνι, κι αυτό γλυκά λαλεί

Να το πούμε τρία, να το πούμε τρία
τρία η Αγιά Τριάδα
δύο πέρδικες στ’ αλώνι
κι ένα είναι τ’ αηδόνι, κι αυτό γλυκά λαλεί

Να το πούμε τέσσερα, να το πούμε τέσσερα
τέσσερα βυζιά η γελάδα
………………………
δύο πέρδικες στ’ αλώνι
κι ένα είναι τ’ αηδόνι, κι αυτό γλυκά λαλεί

Να το πούμε πέντε, να το πούμε πέντε
πέντε δάχτυλα στο χέρι
………………………
δύο πέρδικες στ’ αλώνι
κι ένα είναι τ’ αηδόνι, κι αυτό γλυκά λαλεί

Να το πούμε έξι, να το πούμε έξι
έξι αυγά ο τσουρτσουλιάνος
………………………
δύο πέρδικες στ’ αλώνι
κι ένα είναι τ’ αηδόνι, κι αυτό γλυκά λαλεί

Να το πούμε εφτά, να το πούμε εφτά
εφτά μέρες η βδομάδα
………………………
δύο πέρδικες στ’ αλώνι
κι ένα είναι τ’ αηδόνι, κι αυτό γλυκά λαλεί

Να το πούμε οχτώ, να το πούμε οχτώ
οχτώ πόδια το χταπόδι
………………………
δύο πέρδικες στ’ αλώνι
κι ένα είναι τ’ αηδόνι, κι αυτό γλυκά λαλεί

Να το πούμε εννιά, να το πούμε εννιά
εννιά μήνες η γυναίκα
………………………
δύο πέρδικες στ’ αλώνι
κι ένα είναι τ’ αηδόνι, κι αυτό γλυκά λαλεί

Να το πούμε δέκα, να το πούμε δέκα
δέκα μήνες η γαϊδάρα
………………………
δύο πέρδικες στ’ αλώνι
κι ένα είναι τ’ αηδόνι, κι αυτό γλυκά λαλεί

Να το πούμε έντεκα, να το πούμε έντεκα
έντεκα οι μπαλαδόροι
………………………
δύο πέρδικες στ’ αλώνι
κι ένα είναι τ’ αηδόνι, κι αυτό γλυκά λαλεί

Να το πούμε δώδεκα, να το πούμε δώδεκα
δώδεκα μήνες ο χρόνος
………………………
δύο πέρδικες στ’ αλώνι
κι ένα είναι τ’ αηδόνι, κι αυτό γλυκά λαλεί

τσουρτσουλιάνος: κορυδαλλός
μπαλαδόροι: οι έντεκα παίκτες της ποδοσφαιρικής ομάδας

Μικρά Ασία

Σχόλια

Παιδικό τραγούδι από τη Μικρά Ασία. Κάθε αριθμός συνδέεται με μια πρακτική πληροφορία για την αγροτική ζωή ή τον άνθρωπο. Οι αριθμοί, στην πλειονότητά τους, αφορούν χαρακτηριστικά ζώων ή πουλιών, με κυρίαρχο το γλυκόλαλο αηδόνι. Οι «μπαλαδόροι» στον αριθμό έντεκα είναι προφανώς μεταγενέστερη προσθήκη, που αποδεικνύει ότι τα παραδοσιακά τραγούδια έχουν τη δυναμική να αφομοιώνουν τη νέα πραγματικότητα μέσα στην παραδοσιακή τους μορφή.

Μοιράσου τους στίχους

Array