Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
8 Σεπτεμβρίου 2023

Επαναπροκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και αναβάθμισης του Εθνικού Πληροφοριακού Διαδικτυακού Κόμβου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE-IP AdaptInGR “Boosting the implementation of adaptation policy across Greece”, LIFE17 IPC/GR/000006.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
5 Σεπτεμβρίου 2023

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών παρακολούθησης των πληθυσμών και χαρτογράφησης της πίννας (κρισίμως απειλούμενο είδος Pinna nobilis) στις θαλάσσιες περιοχές NATURA Βορείου Αιγαίου (Λέσβος, Λήμνος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, Φούρνοι, Αγ. Ευστράτιος, Ψαρά) και Αμβρακικού Κόλπου. Εφαρμογή διαχειριστικών δράσεων και πρόταση περαιτέρω δράσεων προστασίας.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
30 Αυγούστου 2023

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια τριών (3) επιστημονικών φορητών οργάνων για την καταγραφή εστιών ρύπανσης από πτηνο-κτηνοτροφικές δραστηριότητες στον Άραχθο», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων», που είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (κωδ. ΟΠΣ 5034900).

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
29 Αυγούστου 2023

Διακήρυξη για την σύμβαση υπηρεσιών με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΈΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
29 Αυγούστου 2023

«Προμήθεια συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), υποβρύχιων μη Επανδρωμένων οχημάτων (ΣΜΗΕΥΟ)» κωδ. ΟΠΣ 5032679, 5033657, 5032910, 5033035, 5033396, 5034797, 5034900 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
16 Αυγούστου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «ΠΑΝΑΣ - Τα μνημειακά δάση του Ιονίου ως κοιτίδες βιοποικιλότητας και υψηλής διατροφαρμακευτικής αξίας μακρομυκήτων: χαρτογράφηση, καταγραφή, αξιολόγηση, δικτύωση, διατήρηση και αειφορική αξιοποίηση - ΣΑΕ/ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2019ΕΠ02210002».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
11 Αυγούστου 2023

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση γενικών υπηρεσιών "Αναγνώριση και καταγραφή μικρών νησιωτικών υγροτόπων".

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
11 Αυγούστου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Διοργάνωση Διημερίδας στο Καστελόριζο στο πλαίσιο της πράξης με MIS 5034797» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Δωδεκανήσου - ΣΑ/ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2020ΣΕ27510075».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
9 Αυγούστου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες κατασκευής ιστοσελίδας για τη διάδοση των εργασιών, δράσεων και πρωτοβουλιών της Επιτροπής Διαχείρισης Πάρκου Πρεσπών», στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό Περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2020»

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο