Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
6 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΤΜΗΜΑ 3- ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
6 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΤΜΗΜΑ 1- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
5 Φεβρουαρίου 2024

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση προμήθειας οχημάτων

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
5 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών που αφορούν στην πραγματοποίηση ελέγχων δοκίμων παρείσδυσης και ανάλυσης κινδύνων στις υποδομές πληροφορικής του ΟΦΥΠΕΚΑ

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
2 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικού Αιγαίου στη φύλαξη, επόπτευση και επιτήρηση θαλάσσιας περιοχής ευθύνης της.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
26 Ιανουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την αντικατάσταση κουφωμάτων στο κέντρο πληροφόρησης Δαδιάς (προμήθεια και εγκατάσταση δύο κουφωμάτων εισόδου με τις αντίστοιχες πόρτες).

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
25 Ιανουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης γραπτής μελέτης επαγγελματικού κίνδυνου για την κάλυψη των αναγκών προστασίας και πρόληψης των εργαζομένων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) έτους 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
25 Ιανουαρίου 2024

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την υπηρεσία καθαρισμού υποδομών Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς για τη διαχειριστική περίοδο 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
23 Ιανουαρίου 2024

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τις υπηρεσίες διοργάνωσης της Διεθνούς Διάσκεψης «OUR OCEAN 2024».

Διαβάστε Περισσότερα