Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
19 Ιουλίου 2023

Επαναπρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας υποστήριξης στην εφαρμογή του άρθρου 184 του νόμου 5037/2023 για τις Καίριες Περιοχές Βιοποικιλότητας.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
14 Ιουλίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες διοργάνωσης διεθνούς συνεδρίου στις Πρέσπες στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2023 με θέμα τους Υγροτόπους, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032910.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
10 Ιουλίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια- εγκατάσταση υποδομών δασικής αναψυχής» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Διαχειριστικές Δράσεις και Δράσεις Ενημέρωσης, Πληροφόρησης & Προβολής των περιοχών NATURA 2000, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας- ΣΑ/ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2023ΕΠ00610000».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
10 Ιουλίου 2023

Διακήρυξη για την σύμβαση υπηρεσιών με τίτλο: «Δράσεις ευαισθητοποίησης, προβολής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εξοπλισμός των υφιστάμενων Κέντρων Ενημέρωσης που βρίσκονται στη περιοχή της Ελασσόνας, αλλά και στην Έκθεση του Κέντρου Πληροφόρησης Επισκεπτών του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου- Παραγωγή τεσσάρων ψηφιακών προϊόντων διαφορετικής θεματικής κατηγορίας που θα αποτυπώνουν βιντεοσκοπικά τα σημαντικότερα στοιχεία της Περιοχής».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
7 Ιουλίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση χώρου επί ακινήτου για την αποθήκευση εξοπλισμού της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιας Πελοποννήσου.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
5 Ιουλίου 2023

Διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάθεση των γενικών υπηρεσιών με τίτλο "Καταγραφή της βιοποικιλότητας ασπόνδυλων οργανισμών και της παρουσίας του ανθρώπου στις βραχονησίδες του Αιγαίου".

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
5 Ιουλίου 2023

Διακήρυξη Δημοσίου Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση προμήθειας ενός επιβατικού οχήματος τύπου 9/θέσιου με τουλάχιστον 6 θέσεις επιβατών και 1 θέση ΑΜΕΑ, με σταθμό φόρτισης, της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
4 Ιουλίου 2023

Διακήρυξη για Σύμβαση με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ « Προμήθεια εξοπλισμού για βελτίωση και αποκατάσταση των υγρολίβαδων του Τεχνητού Υγροτόπου και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των πτηνών» (κωδ. MIS 5168332)

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
4 Ιουλίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας υποστήριξης στην εφαρμογή του άρθρου 184 του νόμου 5037/2023 για τις Καίριες Περιοχές Βιοποικιλότητας.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο