Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Διαύγεια
20 Απριλίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σαράντα τριών (43) Συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Διαβάστε Περισσότερα
Διαύγεια
8 Απριλίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη είκοσι οκτώ (28) Συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Διαβάστε Περισσότερα
Διαύγεια
8 Απριλίου 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) Συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
10 Μαρτίου 2022

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία

Διαβάστε Περισσότερα
Διαύγεια
2 Μαρτίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων μέσω αποσπάσεων στον ΟΦΥΠΕΚΑ

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
2 Μαρτίου 2022

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
8 Νοεμβρίου 2021

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση υπηρεσίας

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
18 Ιουνίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντων για την εγγραφή στο Μητρώο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και Φορέων του ΟΦΥΠΕΚΑ

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο