Κώδικας ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς υπαλλήλων δημοσίου

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 21 Φεβρουαρίου 2023
Θέματα ανθρώπινου δυναμικού
Κώδικας ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς υπαλλήλων δημοσίου

Ο παρών Κώδικας εμπεριέχει θεμελιώδεις αξίες καθώς και την αναμενόμενη από τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα συμπεριφορά κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ταυτόχρονα, οι υπάλληλοι διέπονται από μία και μοναδική υποχρέωση, την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και αυτό απαιτεί την τήρηση προτύπων επαγγελματικής συμπεριφοράς, εδραιώνοντας κουλτούρα ηθικής στη δημόσια διοίκηση, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ακεραιότητα των φορέων αυτής.

 

Δείτε τον κώδικα ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς εδώ

 

Δείτε την Κ.Υ.Α. πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Θέματα ανθρώπινου δυναμικού
8 Φεβρουαρίου 2023

Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσης για υπαλλήλους που αποχωρούν

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο