Κώδικας Δεοντολογίας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 21 Φεβρουαρίου 2023
Θέματα ανθρώπινου δυναμικού
Κώδικας Δεοντολογίας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Σκοπός του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας είναι η θέσπιση πλαισίου για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση των μορφών συμπεριφοράς βίας και παρενόχλησης στο ευρύτερο εργασιακό περιβάλλον του Οργανισμού, συμβάλλοντας στη δημιουργία τέτοιων συνθηκών εργασίας που σέβονται, προωθούν και διασφαλίζουν το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση. Επιπρόσθετα, σκοπός του παρόντος Κώδικα είναι η ρύθμιση του τρόπου άσκησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, με την ανάδειξη ενιαίων αρχών και κανόνων που πρέπει να διέπουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και δεοντολογία, ήτοι την συμπεριφορά στις μεταξύ τους σχέσεις και στις σχέσεις τους με τα δημόσια όργανα, τις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς και τους οικονομικούς φορείς.

 

Δείτε τον κώδικα δεοντολογίας εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Θέματα ανθρώπινου δυναμικού
27 Δεκεμβρίου 2023

Κώδικας ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς υπαλλήλων δημοσίου

Διαβάστε Περισσότερα
Θέματα ανθρώπινου δυναμικού
8 Φεβρουαρίου 2023

Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσης για υπαλλήλους που αποχωρούν

Διαβάστε Περισσότερα