Διακήρυξη για την Σύμβαση με τίτλο: «Υπηρεσία δημιουργίας ομοιόμορφων πρωτοκόλλων επιστημονικής παρακολούθησης ειδών και τύπων οικοτόπων».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 27 Σεπτεμβρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη για την Σύμβαση με τίτλο: «Υπηρεσία δημιουργίας ομοιόμορφων πρωτοκόλλων επιστημονικής παρακολούθησης ειδών και τύπων οικοτόπων».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης ομοιόμορφων πρωτοκόλλων επιστημονικής παρακολούθησης για τις διάφορες ομάδες ειδών και φυσικών τύπων οικοτόπων και η καθιέρωση μόνιμων συστηματικών δειγματοληψιών σε ετήσια βάση, με συχνότητα ανάλογη προς τα είδη, τα ενδιαιτήματα και τους φυσικούς τύπους οικοτόπων και τις απειλές που αντιμετωπίζουν.

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (270.000,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (334.800,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
6 Δεκεμβρίου 2023

Διακήρυξη για σύμβαση υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης οχημάτων και σκαφών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» για το έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
5 Δεκεμβρίου 2023

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών περισυλλογής επιπλεόντων αντικειμένων και κηλίδων και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο, άλλες ουσίες και από διάφορα φυσικοχημικά φαινόμενα του Θερμαϊκού Κόλπου, για τα έτη 2023, 2024 και 2025.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
29 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Μελέτη οδοποιίας περιπατητικής διαδρομής: Νέο Λιμάνι Πρέβεζας – Περιοχή Προμαχώνα Πρέβεζας – Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Πρέβεζας», του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο