Διακήρυξη για την σύμβαση υπηρεσιών με τίτλο: «Δράσεις ευαισθητοποίησης, προβολής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εξοπλισμός των υφιστάμενων Κέντρων Ενημέρωσης που βρίσκονται στη περιοχή της Ελασσόνας, αλλά και στην Έκθεση του Κέντρου Πληροφόρησης Επισκεπτών του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου- Παραγωγή τεσσάρων ψηφιακών προϊόντων διαφορετικής θεματικής κατηγορίας που θα αποτυπώνουν βιντεοσκοπικά τα σημαντικότερα στοιχεία της Περιοχής».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 10 Ιουλίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη για την σύμβαση υπηρεσιών με τίτλο: «Δράσεις ευαισθητοποίησης, προβολής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εξοπλισμός των υφιστάμενων Κέντρων Ενημέρωσης που βρίσκονται στη περιοχή της Ελασσόνας, αλλά και στην Έκθεση του Κέντρου Πληροφόρησης Επισκεπτών του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου- Παραγωγή τεσσάρων ψηφιακών προϊόντων διαφορετικής θεματικής κατηγορίας που θα αποτυπώνουν βιντεοσκοπικά τα σημαντικότερα στοιχεία της Περιοχής».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παραγωγή τεσσάρων (4) ψηφιακών προϊόντων (βίντεο) διαφορετικής θεματικής κατηγορίας με 3πλή διαβάθμιση της χρονικής διάρκειας του κάθε ψηφιακού προϊόντος, τόσο με τη χρήση επίγειων όσο και εναέριων μέσων (αεροβιντεοσκόπηση με χρήση ΣμηΕΑ/Drone ή/και αεροπλάνου). Τα ψηφιακά προϊόντα οποία θα απεικονίζουν και θα αποτυπώνουν βιντεοσκοπικά τα σημαντικότερα στοιχεία της Προστατευόμενης Περιοχής του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου και ειδικότερα της περιοχής που εμπίπτει εντός των ορίων του Δήμου Ελασσόνας, με σκοπό τη παρουσίαση, την ανάδειξη και την ολοκληρωμένη προβολή της συγκεκριμένης περιοχής, που παρόλο που παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον με τοπία σπάνιας ομορφιάς, είναι σχετικά άγνωστη στο ευρύ κοινό.

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα μια χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (161.290,32€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 8 μήνες από την υπογραφή της.

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την « Επισκευή και αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών των χώρων γραφείων του νέου κτηρίου της Μονάδας Διαχείρισης Ε.Π Δέλτα Έβρου και Δαδιάς».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Σεπτεμβρίου 2023

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας για την «Προστασία και διαχείριση κρίσιμων ενδιαιτημάτων στις προστατευόμενες περιοχές της Σαμοθράκης από την υπερβόσκηση – Διαχειριστικές δράσεις. Προμήθεια δεξαμενών, ποτιστρών, ενημερωτικών πινακίδων και προμήθεια – εγκατάσταση περίφραξης».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
20 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία: «εκτίμηση της τρωτότητας των ακτών σε επιλεγμένες ακτές της Κρήτης και της Ν. Πελοποννήσου έναντι πλημμυρών», Με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο