Διακήρυξη για την σύμβαση υπηρεσιών με τίτλο: «Δράσεις ευαισθητοποίησης, προβολής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εξοπλισμός των υφιστάμενων Κέντρων Ενημέρωσης που βρίσκονται στη περιοχή της Ελασσόνας, αλλά και στην Έκθεση του Κέντρου Πληροφόρησης Επισκεπτών του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου- Παραγωγή τεσσάρων ψηφιακών προϊόντων διαφορετικής θεματικής κατηγορίας που θα αποτυπώνουν βιντεοσκοπικά τα σημαντικότερα στοιχεία της Περιοχής».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 10 Ιουλίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη για την σύμβαση υπηρεσιών με τίτλο: «Δράσεις ευαισθητοποίησης, προβολής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εξοπλισμός των υφιστάμενων Κέντρων Ενημέρωσης που βρίσκονται στη περιοχή της Ελασσόνας, αλλά και στην Έκθεση του Κέντρου Πληροφόρησης Επισκεπτών του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου- Παραγωγή τεσσάρων ψηφιακών προϊόντων διαφορετικής θεματικής κατηγορίας που θα αποτυπώνουν βιντεοσκοπικά τα σημαντικότερα στοιχεία της Περιοχής».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παραγωγή τεσσάρων (4) ψηφιακών προϊόντων (βίντεο) διαφορετικής θεματικής κατηγορίας με 3πλή διαβάθμιση της χρονικής διάρκειας του κάθε ψηφιακού προϊόντος, τόσο με τη χρήση επίγειων όσο και εναέριων μέσων (αεροβιντεοσκόπηση με χρήση ΣμηΕΑ/Drone ή/και αεροπλάνου). Τα ψηφιακά προϊόντα οποία θα απεικονίζουν και θα αποτυπώνουν βιντεοσκοπικά τα σημαντικότερα στοιχεία της Προστατευόμενης Περιοχής του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου και ειδικότερα της περιοχής που εμπίπτει εντός των ορίων του Δήμου Ελασσόνας, με σκοπό τη παρουσίαση, την ανάδειξη και την ολοκληρωμένη προβολή της συγκεκριμένης περιοχής, που παρόλο που παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον με τοπία σπάνιας ομορφιάς, είναι σχετικά άγνωστη στο ευρύ κοινό.

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα μια χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (161.290,32€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 8 μήνες από την υπογραφή της.

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
26 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
23 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας ασφάλισης έναντι αστικής ευθύνης των drones του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για το έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
20 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., για τo έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο