Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση χώρου επί ακινήτου για την αποθήκευση εξοπλισμού της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιας Πελοποννήσου.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 7 Ιουλίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση χώρου επί ακινήτου για την αποθήκευση εξοπλισμού της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιας Πελοποννήσου.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων με αντικείμενο τη μίσθωση χώρου επί ακινήτου στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας για την αποθήκευση εξοπλισμού της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Νότιας Πελοποννήσου, η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Τομέας Β) της Γενικής Διεύθυνσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1: «Υποστήριξη λειτουργίας της Πράξης» της Πράξης «Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών Natura 2000» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5130700 που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020».

 

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίσθωσης, το αργότερο μέχρι την 24η/07/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@necca.gov.gr.

 

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
26 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
23 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας ασφάλισης έναντι αστικής ευθύνης των drones του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για το έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
20 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., για τo έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο