Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Έργου «Sub3. Δημιουργία εθνικού συστήματος για τη μόνιμη παρακολούθηση των ειδών και τύπων οικοτόπων και για την επιτήρηση των προστατευόμενων περιοχών»

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 13 Νοεμβρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Έργου «Sub3. Δημιουργία εθνικού συστήματος για τη μόνιμη παρακολούθηση των ειδών και τύπων οικοτόπων και για την επιτήρηση των προστατευόμενων περιοχών»

Ανακοινώνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων από ενδιαφερομένους (φυσικά πρόσωπα – ελεύθερους επαγγελματίες) για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο έως δύο (2) ελεύθερους επαγγελματίες, πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών α)τεχνικής και β) οικονομικής/διαχειριστικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 4 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση του έργου Sub3.», του Έργου με τίτλο: «Sub3. Δημιουργία εθνικού συστήματος για τη μόνιμη παρακολούθηση των ειδών και τύπων οικοτόπων και για την επιτήρηση των προστατευόμενων περιοχών» (Κωδικός Έργου ΠΔΕ 2023ΤΑ07500003, κωδικός ΟΠΣ 5180549), η οποία έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

 

Η υποβολή της πρότασης και των λοιπών δικαιολογητικών των υποψήφιων, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email hrm@necca.gov.gr με θέμα «Αίτηση για τη θέση ΚΘ-1 ή ΚΘ-2 SUB3. – ΟΠΣ ΤΑ 5180549».

 

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ
Δείτε το υπόδειγμα αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
6 Δεκεμβρίου 2023

Διακήρυξη για σύμβαση υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης οχημάτων και σκαφών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» για το έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
5 Δεκεμβρίου 2023

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών περισυλλογής επιπλεόντων αντικειμένων και κηλίδων και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο, άλλες ουσίες και από διάφορα φυσικοχημικά φαινόμενα του Θερμαϊκού Κόλπου, για τα έτη 2023, 2024 και 2025.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
29 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Μελέτη οδοποιίας περιπατητικής διαδρομής: Νέο Λιμάνι Πρέβεζας – Περιοχή Προμαχώνα Πρέβεζας – Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Πρέβεζας», του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο