Πρόσκληση για υπηρεσίες καθαρισμού λιμνίων από μπάζα και στερεά απορρίμματα στα πλαίσια του Υποέργου 1 της Πράξης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», του Πακέτου Εργασίας (ΠΕ) 4.1.

Ημερομηνία Δημοσίευσης :
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση για υπηρεσίες καθαρισμού λιμνίων από μπάζα και στερεά απορρίμματα στα πλαίσια του Υποέργου 1 της Πράξης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», του Πακέτου Εργασίας (ΠΕ) 4.1.

Με την προτεινόμενη δράση, επιχειρούνται πιλοτικές δράσεις αποκατάστασης μικρών υγροτόπων (απομάκρυνση επιχωματώσεων και στερεών απορριμμάτων), στα πλαίσια του Υποέργου 1 της Πράξης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», του Πακέτου Εργασίας (ΠΕ) 4.1.

 

Οι μικροί υγρότοποι (εποχιακά και μόνιμα λιμνία) αποτελούν ενδιαιτήματα μεγάλης οικολογικής σημασίας που μπορούν ταυτόχρονα να συμβάλλουν στη μείωση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή (μείωση ζημιών από παγετούς και καύσωνες, αντιπλημμυρική αξία). Στην Προστατευόμενη Περιοχή Λίμνης Παμβώτιδας τα εποχιακά και μόνιμα λιμνία ήταν άφθονα, ωστόσο μετά τα τεχνικά έργα που ακολούθησαν την αποξήρανση της Λαψίστας στη δεκαετία του ’50 και άλλες ανθρώπινες παρεμβάσεις, μειώθηκαν σημαντικά ή υποβαθμίστηκαν (ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, λιπάσματα, κτηνοτροφικά απόβλητα, αστικοποίηση), οδηγώντας σε μείωση ακόμα και εξαφάνιση των θέσεων αναπαραγωγής κυρίως των αμφιβίων.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (16.800,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα δύο ευρώ ( 20.832,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% . Η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pr@necca.gov.gr έως τις 24-10-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00.

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
16 Ιουλίου 2024

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσίας κατάρτισης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) για το θαλάσσιο Πάρκο του Ιονίου με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
15 Ιουλίου 2024

Διακήρυξη δημοσίου διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας “Αντικατάσταση ξύλινων κατασκευών στο Πάρκο ερμηνείας Οικοσυστήματος Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων” με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
9 Ιουλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών Επιστημονικού Συνεργάτη για την υποστήριξη της υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος LIFE19 ΝΑΤ/ΜΤ/000982 – LIFE PanPuffinus! για τα έτη 2024-2025, του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Διαβάστε Περισσότερα