Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας προσδιορισμού, οριοθέτησης και ψηφιακής αποτύπωσης των προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών και σημαντικών περιοχών του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών (ΕΠαΠ) και σύνταξη έκθεσης διαχειριστικών παρεμβάσεων για την προστασίας τους, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 17 Μαρτίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας προσδιορισμού, οριοθέτησης και ψηφιακής αποτύπωσης των προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών και σημαντικών περιοχών του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών (ΕΠαΠ) και σύνταξη έκθεσης διαχειριστικών παρεμβάσεων για την προστασίας τους, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών».

Σκοπός της παρούσας δράσης είναι η προστασία, διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής των Πρεσπών, καθώς επίσης και των ιδιαίτερων αρχαιολογικών, ιστορικών, πολιτιστικών και αισθητικών στοιχείων της περιοχής. Ο σκοπός αυτός υπηρετείται με την παράλληλη προώθηση και ανάπτυξη των πρόσφορων δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης και του τοπίου, τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης και εξέλιξης του φυσικού περιβάλλοντος.
Στην περιοχή μελέτης υπάρχουν φυσικοί σχηματισμοί και περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για την διατήρηση και ανάπτυξη της βιοποικιλότητας. Τα μέρη αυτά θα αποτελέσουν το αντικείμενο της μελέτης για τον προσδιορισμό, την χαρτογράφηση και τέλος την διαχείριση για την προστασία τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των εννιά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (9.800,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι δώδεκα χιλιάδων εκατό πενήντα δύο ευρώ (12.152,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% . Η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pr@necca.gov.gr έως τις 22-03-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00.

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
29 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Μελέτη οδοποιίας περιπατητικής διαδρομής: Νέο Λιμάνι Πρέβεζας – Περιοχή Προμαχώνα Πρέβεζας – Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Πρέβεζας», του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση χώρου για αποθήκευση εξοπλισμού

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
22 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια ρουχισμού του ΟΦΥΠΕΚΑ (μπλουζάκια πόλο και μπλουζάκια με λαιμοκοπή)

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο