Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας προσδιορισμού, οριοθέτησης και ψηφιακής αποτύπωσης των προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών και σημαντικών περιοχών του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών (ΕΠαΠ) και σύνταξη έκθεσης διαχειριστικών παρεμβάσεων για την προστασίας τους, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 17 Μαρτίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας προσδιορισμού, οριοθέτησης και ψηφιακής αποτύπωσης των προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών και σημαντικών περιοχών του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών (ΕΠαΠ) και σύνταξη έκθεσης διαχειριστικών παρεμβάσεων για την προστασίας τους, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών».

Σκοπός της παρούσας δράσης είναι η προστασία, διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής των Πρεσπών, καθώς επίσης και των ιδιαίτερων αρχαιολογικών, ιστορικών, πολιτιστικών και αισθητικών στοιχείων της περιοχής. Ο σκοπός αυτός υπηρετείται με την παράλληλη προώθηση και ανάπτυξη των πρόσφορων δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης και του τοπίου, τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης και εξέλιξης του φυσικού περιβάλλοντος.
Στην περιοχή μελέτης υπάρχουν φυσικοί σχηματισμοί και περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για την διατήρηση και ανάπτυξη της βιοποικιλότητας. Τα μέρη αυτά θα αποτελέσουν το αντικείμενο της μελέτης για τον προσδιορισμό, την χαρτογράφηση και τέλος την διαχείριση για την προστασία τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των εννιά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (9.800,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι δώδεκα χιλιάδων εκατό πενήντα δύο ευρώ (12.152,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% . Η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pr@necca.gov.gr έως τις 22-03-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00.

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
24 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τη Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού & ΠΠ Βόρειας Πελοποννήσου του ΟΦΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού και Προστατευόμενων Περιοχών Βόρειας Πελοποννήσου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για δράσεις προστασίας της Βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης της» και με MIS 5075953, του Ε.Π. «ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
24 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων κίνησης, για το έτος 2023.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
23 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο: α) μεταφορά επισκεπτών, υλικών και μέσων και συντήρηση υποδομών και μέσων β) καθαρισμός υποδομών επισκεπτών για τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς, για τη διαχειριστική περίοδο 2023.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο