Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια έντυπου υλικού για την προβολή Δράσεων της Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 16 Φεβρουαρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια έντυπου υλικού για την προβολή Δράσεων της Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου».

Αντικείμενο της σύμβασης/έργου είναι η προμήθεια έντυπου υλικού για την προβολή Δράσεων Πράξης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Ενδεικτικά αναφέρουμε: Προβολή σχετικά με τις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ενημέρωση των κοινωνικών Φορέων, των χρηστών της παράκτιας ζώνης και του ευρύτερου κοινού).

Στόχοι / Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

Στόχος της δράσης αυτής είναι η προβολή των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ, για την ενημέρωση των κοινωνικών Φορέων, των χρηστών της παράκτιας ζώνης, αλλά και του ευρύτερου κοινού. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στα Παράρτημα Ι και ΙΙ της παρούσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (3.225,81 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
29 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Μελέτη οδοποιίας περιπατητικής διαδρομής: Νέο Λιμάνι Πρέβεζας – Περιοχή Προμαχώνα Πρέβεζας – Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Πρέβεζας», του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση χώρου για αποθήκευση εξοπλισμού

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
22 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια ρουχισμού του ΟΦΥΠΕΚΑ (μπλουζάκια πόλο και μπλουζάκια με λαιμοκοπή)

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο