Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση τεχνητών φωλιών νυκτοβίων στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου και στην ΖΕΠ GR1110009-Νότιο Δασικό Σύμπλεγμα Έβρου».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 26 Οκτωβρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση τεχνητών φωλιών νυκτοβίων στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου και στην ΖΕΠ GR1110009-Νότιο Δασικό Σύμπλεγμα Έβρου».

Ανάθεση για την προμήθεια και εγκατάσταση τεχνητών φωλιών νυκτοβίων στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς- Λευκίμης-Σουφλίου και στην ΖΕΠ GR1110009-Νότιο Δασικό Σύμπλεγμα Έβρου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι τριάντα εφτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η προσφορά θα υποβληθεί με βάση τις απαιτήσεις και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και εντός της προθεσμίας που ορίζεται σε αυτή.

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
20 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας υποστήριξης του ΟΦΥΠΕΚΑ στο ΟΠΣ του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
19 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας διερεύνησης της εκτός τόπου διατήρησης των αυτοφυών ειδών της Ελλάδας.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
19 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας αξιολόγησης και βελτιστοποίησης διαχειριστικών δράσεων προστασίας των κητωδών και της Μεσογειακής φώκιας από την αλιεία στις θαλάσσιες περιοχές του δικτύου NATURA 2000 της Ζακύνθου.

Διαβάστε Περισσότερα