Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση τεχνητών φωλιών νυκτοβίων στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου και στην ΖΕΠ GR1110009-Νότιο Δασικό Σύμπλεγμα Έβρου».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 26 Οκτωβρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση τεχνητών φωλιών νυκτοβίων στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου και στην ΖΕΠ GR1110009-Νότιο Δασικό Σύμπλεγμα Έβρου».

Ανάθεση για την προμήθεια και εγκατάσταση τεχνητών φωλιών νυκτοβίων στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς- Λευκίμης-Σουφλίου και στην ΖΕΠ GR1110009-Νότιο Δασικό Σύμπλεγμα Έβρου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι τριάντα εφτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η προσφορά θα υποβληθεί με βάση τις απαιτήσεις και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και εντός της προθεσμίας που ορίζεται σε αυτή.

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση χώρου για αποθήκευση εξοπλισμού

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
22 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια ρουχισμού του ΟΦΥΠΕΚΑ (μπλουζάκια πόλο και μπλουζάκια με λαιμοκοπή)

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
14 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών για είκοσι μία (21) υβριδικές ηλεκτροφόρες περιφράξεις» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «LIFE18 NAT/GR/000768 ARCPROM.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο