Επανάκαμψη της βιοποικιλότητας και του βιοτικού φυσικού κεφαλαίου μετά από πυρκαγιές: Ανάπτυξη του πλαισίου για την περίπτωση της Εύβοιας

LOGO_Post-Fire_Vertical

Το έργο «Επανάκαμψη της βιοποικιλότητας και του βιοτικού φυσικού κεφαλαίου μετά από πυρκαγιές: Ανάπτυξη του πλαισίου για την περίπτωση της Εύβοιας» χρηματοδοτείται από το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ (DG REFORM). Ο γενικός στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει τη δημόσια διοίκηση και ειδικότερα τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), στο σχεδιασμό ενός Kόμβου (Hub) που θα παρακολουθεί τις μεταπυρικές επιπτώσεις και της ανάσχεσης απώλειας της βιοποικιλότητας και του φυσικού κεφαλαίου στα χερσαία οικοσυστήματα της Ελλάδας που έχουν πληγεί από καταστροφικές πυρκαγιές, όπως συνέβει στη Βόρεια Εύβοια τον Αύγουστο του 2021.