#Ευρωπαϊκά

Επανάκαμψη της βιοποικιλότητας και του βιοτικού φυσικού κεφαλαίου μετά από πυρκαγιές: Ανάπτυξη του πλαισίου για την περίπτωση της Εύβοιας
LIFE EL BIOS – hELlenic BIOdiversity Information System: An innovative tool for biodiversity conservation
ARSINOE Horizon 2020 – «Περιφέρειες ανθεκτικές στο κλίμα μέσω συστημικών λύσεων και καινοτομιών—ΑΡΣΙΝΟΗ» (Climate-Resilient Regions Through Systemic Solutions and Innovations -ARSINOE)
LIFE – NanoEXPLORE: Integrated approach for exposure and health effects monitoring of engineered nanomaterials in workplaces and urban areas (LIFE17 ENV/GR/000285)
Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα LIFE-IP CEI-Greece – LIFE18 IPE/GR/000013 (LIFE-IP Circular economy implementation in Greece)
LIFE-IP ADAPTInGR: Climate Change Adaptation Observatory: Monitoring, supporting and driving adaptation policy implementation in Greece (LIFE17 IPC/GR/000006)
LIFE-IP 4 NATURA project
Interreg Europe -INVALIS: Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species (PGI05271 INVALIS)
Μετάβαση στο περιεχόμενο