#Ευρωπαϊκά

Biolearn – Ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης για να σταματήσει η ρύπανση στους πολύτιμους υγροτόπους της λεκάνης απορροής της Μαύρης Θάλασσας
ARSINOE: «Κλιματικά ανθεκτικές περιοχές μέσα από ολιστικές λύσεις και καινοτομίες»
TUNE UP (INTERREG MED)- Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas
VALOR: Αξιοποίηση αρχέγονων καλλιεργητικών τεχνικών στην ανθεκτική και αειφόρο γεωργία
Σύνταξη Κόκκινων Καταλόγων Απειλούμενων Ειδών Ζώων, Φυτών και Μυκήτων της Ελλάδας
Επανάκαμψη της βιοποικιλότητας και του βιοτικού φυσικού κεφαλαίου μετά από πυρκαγιές: Ανάπτυξη του πλαισίου για την περίπτωση της Εύβοιας
LIFE EL-BIOS: Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας
LIFE – NanoEXPLORE: Integrated approach for exposure and health effects monitoring of engineered nanomaterials in workplaces and urban areas (LIFE17 ENV/GR/000285)
Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα LIFE-IP CEI-Greece – LIFE18 IPE/GR/000013 (LIFE-IP Circular economy implementation in Greece)
Μετάβαση στο περιεχόμενο