Σύνταξη Κόκκινων Καταλόγων Απειλούμενων Ειδών Ζώων, Φυτών και Μυκήτων της Ελλάδας

Η πράξη αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την επικαιροποίηση Κόκκινων Καταλόγων απειλούμενων ειδών φυτών, ζώων και μυκήτων της Ελλάδας. Περιλαμβάνει την αξιολόγηση νέων ειδών, έως 17.000 είδη, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προδιαγραφές της IUCN και κατάταξη τους σε κατηγορίες κινδύνου, με την έμπρακτη συμμετοχή της IUCN, την δημιουργία εθνικού Κόκκινου Καταλόγου Μυκήτων, την προσθήκη ελληνικών ενδημικών ειδών στη βάση δεδομένων της IUCN και την εκπαίδευση και δημιουργία δικτύου Ελλήνων ειδικών στην εφαρμογή των προδιαγραφών της IUCN.

Η πράξη απαρτίζεται από δράσεις που αφορούν στην σύνταξη Κόκκινου  Καταλόγου Απειλούμενων Ειδών Φυτών και Μυκήτων της Ελλάδας, Σύνταξη Κόκκινου Καταλόγου Απειλούμενων Ειδών Χερσαίων Ζώων της Ελλάδας και Σύνταξη Κόκκινου Καταλόγου Απειλούμενων Ειδών Υδρόβιων Ζώων της Ελλάδας. Αφορούν στην πρωτογενή αξιολόγηση ειδών φυτών, ζώων, μυκήτων, στην καταχώρηση δεδομένων στη Βάση Δεδομένων SIS της IUCN και στην σύνταξη κειμένων στα ελληνικά και αγγλικά για ανάρτηση στην ειδική ιστοσελίδα και υποβολή χαρτών.

Επιπλέον, παρέχεται διοικητική υποστήριξη της πράξης, ανάπτυξη βάσης δεδομένων & ιστοσελίδας και υπηρεσίες συμβούλου επικοινωνίας. Επιπρόσθετα, προβλέπεται επιστημονικός συντονισμός χερσαίων & υδρόβιων ζώων που αφορά σε σύμβαση παροχής υπηρεσιών με την Ελληνική Ζωολογική Εταιρία, περιλαμβάνει συγκέντρωση και διαχείριση της επιστημονικής πληροφορίας που θα υποβάλλεται στην IUCN, επίβλεψη/ έλεγχο και διόρθωση των δεδομένων και παροχή συμβουλευτικής και την σύνταξη του τελικού Κόκκινου Καταλόγου Χερσαίων Ζώων και Υδρόβιων Ζώων της Ελλάδας.

Τέλος, προβλέπεται η εναρμόνιση αξιολόγησης & δημιουργία δικτύου ειδικών για την αξιολόγηση ειδών σύμφωνα με τα κριτήρια της IUCN, οργάνωση & υλοποίηση εκδηλώσεων ενημέρωσης και επιμόρφωσης και επιστημονικός συντονισμός φυτών και μυκήτων.

MIS έργου: 5094982
Διάρκεια: 01/01/2022 – 31/12/2024
Προϋπολογισμός: 1.744.724,65 €
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Κεντρική Υπηρεσία ΟΦΥΠΕΚΑ