1η Ετήσια Συνάντηση Προϊσταμένων Μονάδων του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 15 Ιουλίου 2022
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
1η Ετήσια Συνάντηση Προϊσταμένων Μονάδων του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Ολοκληρώθηκε το διήμερο εργασιών της 1η Ετήσιας Συνάντησης Προϊσταμένων Μονάδων του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. που πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Ιουλίου 2022, με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ και συγκεκριμένα του Γενικού Γραμματέα κ. Πέτρου Βαρελίδη καθώς και της Διοίκησης του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α, της Προέδρου κας Μαρίας Παπαδοπούλου, του Διευθύνοντα Συμβούλου κ.  Κωνσταντίνου Τριάντη καθώς και του συνόλου των στελεχών της Κεντρικής Υπηρεσίας (Γενικός Διευθυντής, Διευθυντές, Προϊστάμενοι και στελέχη). Οι Προϊστάμενοι των Μονάδων Διαχείρισης παρουσίασαν αναλυτικά το έργο που επιτελείται στις  Μονάδες τους και ακολούθησε συζήτηση και γόνιμη ανταλλαγή απόψεων για όλες τις θεματικές με τα στελέχη της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α καθώς και συμπεράσματα εργασιών.

Η επιτυχημένη 1η ετήσια συνάντηση εδραιώνει τον προγραμματισμό της επόμενης Συνάντησης για το 2023, καθώς και ενδιάμεσων τεχνικών συναντήσεων με ειδικές θεματικές

Share on social :
Σχετικά Νέα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
30 Νοεμβρίου 2022

O χάρτης υδροπεριόδου της Λίμνης Κερκίνης σε διαδικτυακή εφαρμογή

Διαβάστε Περισσότερα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
22 Νοεμβρίου 2022

Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων για τη σύναψη σαράντα (40) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου

Διαβάστε Περισσότερα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
27 Οκτωβρίου 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Διαχειριστικές δράσεις προστασίας των αμμοθινικών οικοσυστημάτων των νέων περιοχών NATURA 2000 της Κεφαλονιάς – Ιθάκης» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων – ΣΑ/ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2020ΣΕ27510043».

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο