Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση σε δύο άτομα υπηρεσιών επόπτευσης – επιτήρησης της νήσου Χρυσής του Δ. Ιεράπετρας της ΠΕ Λασιθίου.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 21 Ιουλίου 2022
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση σε δύο άτομα υπηρεσιών επόπτευσης – επιτήρησης της νήσου Χρυσής του Δ. Ιεράπετρας της ΠΕ Λασιθίου.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών επόπτευσης- επιτήρησης της νήσου Χρυσής του Δ. Ιεράπετρας, ΠΕ Λασιθίου από δύο άτομα. Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάθεση υπηρεσιών επόπτευσης-επιτήρησης της Νήσου Χρυσής, η οποία ανήκει στο σύνολό της στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΔΖ) του δικτύου NATURA 2000 με κωδικό GR4320003 και υπάγεται στην χωρική αρμοδιότητα της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ανατολικής Κρήτης του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

 

Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν από δύο άτομα (επόπτες) με σκοπό τη συνεπικουρία των αρμόδιων αρχών (Δασική Υπηρεσία) στην επόπτευση και επιτήρηση της περιοχής. Οι υπηρεσίες επόπτευσης-επιτήρησης θα παρέχονται επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως και Κυριακή, συμπεριλαμβανομένων και των αργιών. Ο τρόπος και χρόνος παροχής της υπηρεσίας (εβδομαδιαίο και ημερήσιο πρόγραμμα) θα καθορίζεται από τη Δασική Υπηρεσία ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται. Στο πλαίσιο των καθηκόντων τους οι επόπτες υποχρεούνται να κάνουν περιπολίες πεζή ή με σκάφος συνοδεύοντας υπαλλήλους της Δασικής Υπηρεσίας.

 

Κατεβάστε την πλήρη πρόσκληση πατώντας εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
30 Νοεμβρίου 2022

O χάρτης υδροπεριόδου της Λίμνης Κερκίνης σε διαδικτυακή εφαρμογή

Διαβάστε Περισσότερα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
22 Νοεμβρίου 2022

Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων για τη σύναψη σαράντα (40) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου

Διαβάστε Περισσότερα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
27 Οκτωβρίου 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Διαχειριστικές δράσεις προστασίας των αμμοθινικών οικοσυστημάτων των νέων περιοχών NATURA 2000 της Κεφαλονιάς – Ιθάκης» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων – ΣΑ/ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2020ΣΕ27510043».

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο