Σε λειτουργία η βάση δεδομένων για την υποβολή των εκθέσεων ανθρακικού αποτυπώματος

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 30 Οκτωβρίου 2023
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
Σε λειτουργία η βάση δεδομένων για την υποβολή των εκθέσεων ανθρακικού αποτυπώματος

Τέθηκε, σήμερα, σε λειτουργία η Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων Υποβολής Ανθρακικού Αποτυπώματος για την ανάρτηση των Εκθέσεων ανθρακικού αποτυπώματος από τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα της παρ. 2 του Άρθρου 20 του Εθνικού Κλιματικού Νόμου (εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις, τράπεζες, ασφαλιστικές και επενδυτικές εταιρίες, εταιρίες ταχυμεταφορών, επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης, μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων λιανεμπορίου, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής και εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου).

 

Η ηλεκτρονική βάση είναι προσβάσιμη μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://climaregistry.necca.gov.gr. H είσοδος στην υπηρεσία πραγματοποιείται με την εισαγωγή των κωδικών TaxisNet του εξουσιοδοτημένου από κάθε υπόχρεο φορέα εκπροσώπου.

 

Η Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων Υποβολής Ανθρακικού Αποτυπώματος αποτελεί σημαντικό μέρος του Ενιαίου πληροφοριακού συστήματος που υλοποιεί ο ΟΦΥΠΕΚΑ για την κλιματική αλλαγή, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πρόκειται για ένα έργο εθνικής εμβέλειας, μέσω του οποίου παρέχεται η απαραίτητη λειτουργική και τεχνολογική υποστήριξη συλλογής δεδομένων για την κλιματική αλλαγή, ενώ μέσω των προηγμένων λειτουργιών του, θα αποτελέσει ένα σημαντικό ενισχυτικό εργαλείο λήψης αποφάσεων της ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη χάραξη πολιτικής σχετικά με την Κλιματική Αλλαγή και την αντιμετώπιση της. Παράλληλα, ενισχύεται ο ρόλος των Δήμων και των επιχειρήσεων στη μετάβαση της χώρας στην κλιματική ουδετερότητα, ενώ ταυτόχρονα προωθείται η συμμετοχή δημοσίων υπηρεσιών, οικονομικών φορέων, πολιτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων στη διαμόρφωση  (διαβουλεύσεις) της εθνικής κλιματικής πολιτικής.

 

Η υλοποίηση και λειτουργία της υπηρεσίας από τον ΟΦΥΠΕΚΑ σηματοδοτεί τη συμβολή του ΟΦΥΠΕΚΑ στην εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για την κλιματική αλλαγή, και ειδικότερα στη διασφάλιση της σταδιακής μετάβασης της χώρας στην κλιματική ουδετερότητα έως το έτος 2050 μέσω της επίτευξης των κλιματικών στόχων, όπως αυτοί ορίζονται από τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο.

 

Για πληροφορίες και οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας πατήστε εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
13 Ιουνίου 2024

Έγκριση του από 22.05.2024 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων για τη δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας.

Διαβάστε Περισσότερα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
12 Ιουνίου 2024

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος με 50 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε Περισσότερα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
6 Ιουνίου 2024

Επιλογή Προϊσταμένου της ΄Β Διεύθυνσης Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Διαβάστε Περισσότερα