Συμμετοχή της Προέδρου Δ.Σ. του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. στο Πέμπτο Συνέδριο Βιωσιμότητας του Economist (The Fifth Sustainability Summit of Economist)

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 17 Οκτωβρίου 2021
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
Συμμετοχή της Προέδρου Δ.Σ. του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. στο Πέμπτο Συνέδριο Βιωσιμότητας του Economist (The Fifth Sustainability Summit of Economist)

Η Πρόεδρος Δ.Σ. του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) κ. Μαρία Παπαδοπούλου συμμετείχε στο Πέμπτο Συνέδριο Βιωσιμότητας του Economist, της διοργάνωσης ‘The Economist Events for Greece, Cyprus, Malta and southeast Europe’. Στο πλαίσιο της ομιλίας της αναφέρθηκε στο γεγονός οτι η πανδημία επέφερε σημαντικές διαφοροποιήσεις στις ανθρωπογενείς πιέσεις του φυσικού περιβάλλοντος (όπως είναι η μείωση των αέριων εκπομπών και η μειωμένη παραγωγή αποβλήτων) καθώς και, ταυτόχρονα, επέφερε βελτιώσεις στα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά τόσο των χερσαίων όσο και των υδάτινων οικοσυστημάτω, με τη μείωση των ανθρωπογενών παρεμβάσεων. Μεταξύ άλλων η κ. Παπαδοπούλου αναφέρθηκε στον περιορισμό της βιομηχανικής και αγροτικής δραστηριότητας, στις σημαντικές αλλαγές που επήλθαν στη δυνατότητα κάλυψης των υδατικών αναγκών μια περιοχής (Supply-demand loop) και στην επιτακτική ανάγκη χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας σε θέματα διαχείρισης των φυσικών πόρων, διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων στην μετά COVID εποχή. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην επαναξιολόγηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (και ιδιαίτερα του Στόχου 6) για την καλύτερη αξιοποίηση των υδατικών αποθεμάτων και διακυβέρνησης του νερού ως αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και σύμπραξης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ώστε να είναι εφικτή η αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων (όπως η ξηρασία και η λειψυδρία) για τη δημιουργία ανθεκτικότερων κοινωνιών.

Share on social :
Σχετικά Νέα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
5 Οκτωβρίου 2022

11η Οικογιορτή Γαλλικού Ποταμού στις 9 Οκτωβρίου στο Καλοχώρι

Διαβάστε Περισσότερα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
3 Οκτωβρίου 2022

Διακήρυξη για τη Σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών «Υπηρεσία επιστημονικής υποστήριξης που αφορά στη μεταπυρική αποκατάσταση στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς»

Διαβάστε Περισσότερα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
3 Οκτωβρίου 2022

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών δημιουργίας Επεξηγηματικού Εγχειρίδιου των Τύπων Οικοτόπων Ενωσιακού (σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και Εθνικού Ενδιαφέροντος που εμφανίζονται στην Ελλάδα

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο