Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

ΜΔΠΠ
12 Σεπτεμβρίου 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση Θέσεων σε Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του ΟΦΥΠΕΚΑ στο Πλαίσιο Προγράμματος Εθελούσιας Εσωτερικής Κινητικότητας

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
12 Σεπτεμβρίου 2022

Τροποποίηση της Διακήρυξης για την «Έκδοση ενημερωτικού υλικού» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Δράσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης της Μονάδας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Πελοποννήσου»

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
12 Σεπτεμβρίου 2022

Διακήρυξη για τη Σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών «Υπηρεσία επιστημονικής υποστήριξης που αφορά στη μεταπυρική αποκατάσταση στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς»

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
7 Σεπτεμβρίου 2022

Διακήρυξη με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο : «Έκδοση ενημερωτικού υλικού» του Υποέργου 1 της Πράξης «Δράσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης της Μονάδας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Πελοποννήσου»

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
7 Σεπτεμβρίου 2022

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, κάτω των ορίων, για την εκπόνηση του έργου (Υποέργο 4) «Οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων ενημέρωσης και επιμόρφωσης»

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
7 Σεπτεμβρίου 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Αναγνώριση δέκα (10) νέων Γεωτόπων και τεσσάρων (4) νέων γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς – Ιθάκης» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Καταγραφή και παρουσίαση των Γεωτόπων & Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς - Ιθάκης με σκοπό την ένταξη του στα Γεωπάρκα της UNESCO - ΣΑ/ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2018ΕΠ02210023».

Διαβάστε Περισσότερα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
2 Σεπτεμβρίου 2022

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, κάτω των ορίων, για την εκπόνηση έργου

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
23 Αυγούστου 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία “Κατάρτιση και παραγωγή Κώδικα ορθής συμπεριφοράς Δυτών για τη μείωση της οικολογικής υποβάθμισης των οικοτόπων 1170 - Ύφαλοι 8330 - Θαλάσσια Σπήλαια για την ορθή διαχείρισή τους”.

Διαβάστε Περισσότερα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
21 Ιουλίου 2022

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση σε δύο άτομα υπηρεσιών επόπτευσης - επιτήρησης της νήσου Χρυσής του Δ. Ιεράπετρας της ΠΕ Λασιθίου.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο