Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση γενικών υπηρεσιών “Αναγνώριση και καταγραφή μικρών νησιωτικών υγροτόπων”.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 11 Αυγούστου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση γενικών υπηρεσιών “Αναγνώριση και καταγραφή μικρών νησιωτικών υγροτόπων”.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επικαιροποίηση της γνώσης για την κατάσταση των μικρών νησιωτικών υγροτόπων και η μελέτη των αναγκαίων δράσεων αποκατάστασης τους. Αφορά όλους τους νησιωτικούς υγροτόπους κάτω των 80 στρεμμάτων εντός του δικτύου Natura 2000 που βρίσκονται στη διοικητική περιοχή ευθύνης των ΜΔΠΠ Βορειοανατολικού Αιγαίου, Κεντρικού Αιγαίου, Σκύρου και Εύβοιας, Ανατολικής Κρήτης και Κορινθιακού Κόλπου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (170.000,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι διακοσίων δέκα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (210.800,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας υπογραφή της.

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

 

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την « Επισκευή και αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών των χώρων γραφείων του νέου κτηρίου της Μονάδας Διαχείρισης Ε.Π Δέλτα Έβρου και Δαδιάς».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Σεπτεμβρίου 2023

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας για την «Προστασία και διαχείριση κρίσιμων ενδιαιτημάτων στις προστατευόμενες περιοχές της Σαμοθράκης από την υπερβόσκηση – Διαχειριστικές δράσεις. Προμήθεια δεξαμενών, ποτιστρών, ενημερωτικών πινακίδων και προμήθεια – εγκατάσταση περίφραξης».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
20 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία: «εκτίμηση της τρωτότητας των ακτών σε επιλεγμένες ακτές της Κρήτης και της Ν. Πελοποννήσου έναντι πλημμυρών», Με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο