Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση γενικών υπηρεσιών “Αναγνώριση και καταγραφή μικρών νησιωτικών υγροτόπων”.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 11 Αυγούστου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση γενικών υπηρεσιών “Αναγνώριση και καταγραφή μικρών νησιωτικών υγροτόπων”.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επικαιροποίηση της γνώσης για την κατάσταση των μικρών νησιωτικών υγροτόπων και η μελέτη των αναγκαίων δράσεων αποκατάστασης τους. Αφορά όλους τους νησιωτικούς υγροτόπους κάτω των 80 στρεμμάτων εντός του δικτύου Natura 2000 που βρίσκονται στη διοικητική περιοχή ευθύνης των ΜΔΠΠ Βορειοανατολικού Αιγαίου, Κεντρικού Αιγαίου, Σκύρου και Εύβοιας, Ανατολικής Κρήτης και Κορινθιακού Κόλπου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (170.000,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι διακοσίων δέκα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (210.800,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας υπογραφή της.

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

 

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
10 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων (προμήθεια ειδικού εξοπλισμού μέτρησης παραμέτρων υδρολογικών, αβιοτικών κλπ), με κωδικό «TRANSFER-1» για την υλοποίηση του έργου «LIFE TRANSFER – Seagrass transplantation for transitional Ecosystem Recovery» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού LIFE19NAT/IT/000264», του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
10 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) για το έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
6 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Διενέργεια της δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων από δρόμους και κατασκευές στην περιοχή Natura 2000 GR 2550005 “Θίνες Κυπαρισσίας- Νεοχώρι-Κυπαρισσία”».

Διαβάστε Περισσότερα