Διακήρυξη με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθεια αποτρεπτικών μέσων προσέγγισης της άγριας ζωής» κωδ. ΟΠΣ 5032966, 5032589, 5033615, 5033035, 5034900 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 29 Μαρτίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθεια αποτρεπτικών μέσων προσέγγισης της άγριας ζωής» κωδ. ΟΠΣ 5032966, 5032589, 5033615, 5033035, 5034900 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών εξοπλισμού για την εφαρμογή δράσεων με σκοπό την άμβλυνση της σύγκρουσης άγριας ζωής – ανθρώπου και την εξάλειψη της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. Ειδικότερα η προμήθεια της παρούσας αφορά :

  1. Προμήθεια αποτρεπτικών μέσων για τον λύκο στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Δράσεις για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης κτηνοτροφίας -λύκου» στις περιοχές ευθύνης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Παρνασσού, Οίτης και Προστατευόμενων Περιοχών Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου, τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού), της Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Νέστου- Βιστωνίδας και Ροδόπης (τέως Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης), της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας (τέως Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου).
  2. Προμήθεια ηλεκτροφόρων περιφράξεων ποικίλων τύπων ανά είδος – στόχο προστασίας, σε εστιασμένα σημεία των περιοχών ευθύνης της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης (τέως Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης), της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου (τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων). Ειδικότερα, τα είδη – στόχος είναι : τα μεγάλα σαρκοφάγα θηλαστικά (αρκούδα – λύκος), ο αγριόχοιρος, τα οπληφόρα θηλαστικά (ζαρκάδια – άλογα), η βίδρα.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (133.312,72€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια επτά ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (165.307,77€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Δείτε την περίληψη της διακήρυξης εδώ

Δείτε το Παράρτημα Ι εδώ

Δείτε το Παράρτημα ΙΙ εδώ

Δείτε το Παράρτημα ΙΙΙ εδώ

Δείτε το Παράρτημα ΙV εδώ

Δείτε το Παράρτημα V εδώ

Δείτε το Παράρτημα VΙ εδώ

 

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
17 Μαΐου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας διοργάνωσης εκδηλώσεων (ημερίδων) για την προβολή δράσεων της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά-Αχέροντα-Κέρκυρας», με Κωδικό ΟΠΣ 5033224 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
10 Μαΐου 2023

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για προμήθεια υγρών καυσίμων για τα οχήματα (τροχοφόρα & πλωτά) της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σποράδων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) το έτος 2023, στο πλαίσιο της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και τύπων Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων» με Κωδικό ΟΠΣ 5033233 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
10 Μαΐου 2023

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τα οχήματα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Πάρνηθας, Σχοινιά και Προστατευόμενων Περιοχών Σαρωνικού Κόλπου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) το έτος 2023, στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας» με Κωδικό ΟΠΣ 5033697 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο