Διακήρυξη με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθεια αποτρεπτικών μέσων προσέγγισης της άγριας ζωής» κωδ. ΟΠΣ 5032966, 5032589, 5033615, 5033035, 5034900 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 29 Μαρτίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Προμήθεια αποτρεπτικών μέσων προσέγγισης της άγριας ζωής» κωδ. ΟΠΣ 5032966, 5032589, 5033615, 5033035, 5034900 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών εξοπλισμού για την εφαρμογή δράσεων με σκοπό την άμβλυνση της σύγκρουσης άγριας ζωής – ανθρώπου και την εξάλειψη της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. Ειδικότερα η προμήθεια της παρούσας αφορά :

  1. Προμήθεια αποτρεπτικών μέσων για τον λύκο στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Δράσεις για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης κτηνοτροφίας -λύκου» στις περιοχές ευθύνης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Παρνασσού, Οίτης και Προστατευόμενων Περιοχών Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου, τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού), της Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Νέστου- Βιστωνίδας και Ροδόπης (τέως Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης), της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας (τέως Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου).
  2. Προμήθεια ηλεκτροφόρων περιφράξεων ποικίλων τύπων ανά είδος – στόχο προστασίας, σε εστιασμένα σημεία των περιοχών ευθύνης της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης (τέως Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης), της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου (τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων). Ειδικότερα, τα είδη – στόχος είναι : τα μεγάλα σαρκοφάγα θηλαστικά (αρκούδα – λύκος), ο αγριόχοιρος, τα οπληφόρα θηλαστικά (ζαρκάδια – άλογα), η βίδρα.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (133.312,72€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια επτά ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (165.307,77€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Δείτε την περίληψη της διακήρυξης εδώ

Δείτε το Παράρτημα Ι εδώ

Δείτε το Παράρτημα ΙΙ εδώ

Δείτε το Παράρτημα ΙΙΙ εδώ

Δείτε το Παράρτημα ΙV εδώ

Δείτε το Παράρτημα V εδώ

Δείτε το Παράρτημα VΙ εδώ

 

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου με θέμα το Εθνικό Πάρκο Δ. Έβρου (6πτυχο), ενημερωτικού φυλλαδίου με θέμα τον μαθητικό τουρισμό (3πτυχο) και μίνι οδηγού αναγνώρισης πουλιών για το Δέλτα του Έβρου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ανάδειξης και υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας στις προστατευόμενες περιοχές ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκη» (κωδ. ΟΠΣ 5060737).

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Σεπτεμβρίου 2023

Διακήρυξη για την Σύμβαση με τίτλο: «Υπηρεσία δημιουργίας ομοιόμορφων πρωτοκόλλων επιστημονικής παρακολούθησης ειδών και τύπων οικοτόπων».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
25 Σεπτεμβρίου 2023

Επαναπροκήρυξη της Διακήρυξης για την σύμβαση υπηρεσιών με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΈΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.»

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο