Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την προμήθεια γραφικής ύλης και ανταλλακτικών toner για τις φωτοαντιγραφικές και εκτυπωτικές συσκευές του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Μ.Δ.Π.Π.) καθώς και των παραρτημάτων τους.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 12 Οκτωβρίου 2022
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την προμήθεια γραφικής ύλης και ανταλλακτικών toner για τις φωτοαντιγραφικές και εκτυπωτικές συσκευές του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Μ.Δ.Π.Π.) καθώς και των παραρτημάτων τους.

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια γραφικής ύλης και ανταλλακτικών toner για τις φωτοαντιγραφικές και εκτυπωτικές συσκευές του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., των Μ.Δ.Π.Π. καθώς και των παραρτημάτων τους. Αναλυτικά τα είδη και οι επιμέρους παραδόσεις περιγράφονται στο Παράρτημα VI-Είδη προς προμήθεια. Υποδείγματα εγγράφων σε επεξεργάσιμη μορφή βρίσκονται αναρτημένα στο site του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.(Νέα-Δημοσιότητα -> Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί). Τα προσφερόμενα είδη τόνερ, πρέπει να είναι γνήσια αντιπροσωπείας – αυθεντικά προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών των εκτυπωτών (original). Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας.

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς εδώ

Κατεβάστε το Παράρτημα ΙΙ-Υπόδειγμα Υποβολής Προσφοράς εδώ

Κατεβάστε το Παράρτημα ΙΙΙ-Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς εδώ

Κατεβάστε το Παράρτημα ΙV-Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης εδώ

Κατεβάστε το Παράρτημα VΙ-Είδη προς Προμήθεια εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
11 Απριλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και Τοποθέτηση Ξύλινων Υποδομών δασικής Αναψυχής στον Εθνικό Δρυμό Αίνου».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
2 Απριλίου 2024

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τα οχήματα (τροχοφόρα – πλωτά) των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για το έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
26 Μαρτίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής υπηρεσίας χειριστή σκύλου της Ειδικής Μονάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (Anti-poison Dog Unit – ΕΜΑΔΔ) της Μονάδας Διαχείρισης (Μ.Δ.) Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) για την υλοποίηση της δράσης C3 του έργου LIFE ARCPROM «Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe» – Βελτίωση της συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας σε 4 Εθνικά Πάρκα της Νότιας Ευρώπης, (LIFE18 NAT / GR / 000768)

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο