Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Υποέργου 3: «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση του έργου SUB1a.»

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 13 Νοεμβρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Υποέργου 3: «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση του έργου SUB1a.»

Το έργο θα εντοπίσει, θα χαρτογραφήσει και θα αναδείξει διαδρομές κατάλληλες για πεζοπορία και ποδηλασία λαμβάνοντας υπόψη το ήδη υπάρχον δίκτυο μονοπατιών και διαδρομών. Νέες και υπάρχουσες διαδρομές και μονοπάτια θα συνδεθούν για να σχηματίσουν ένα ενοποιημένο Εθνικό Δίκτυο.

 

Το συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα για το έργο της θέσης ΚΘ-1 για έως 18 Α/Μ δύναται να ανέλθει έως του ποσού των τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (36.000,00€) πλέον ΦΠΑ ήτοι, έως του ποσού των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων, εξακοσίων σαράντα ευρώ (44.640,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου και ώρα 17:00 αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο hrm@necca.gov.gr με θέμα ηλεκτρονικού μηνύματος: «Αίτηση για τη θέση ΚΘ-1 SUB1a – MIS 5190260»

 

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ
Δείτε το υπόδειγμα αίτησης εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
6 Δεκεμβρίου 2023

Διακήρυξη για σύμβαση υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης οχημάτων και σκαφών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» για το έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
5 Δεκεμβρίου 2023

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών περισυλλογής επιπλεόντων αντικειμένων και κηλίδων και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο, άλλες ουσίες και από διάφορα φυσικοχημικά φαινόμενα του Θερμαϊκού Κόλπου, για τα έτη 2023, 2024 και 2025.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
29 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Μελέτη οδοποιίας περιπατητικής διαδρομής: Νέο Λιμάνι Πρέβεζας – Περιοχή Προμαχώνα Πρέβεζας – Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Πρέβεζας», του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο