Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας «Αποτίμηση των οικοτόπων 6110 και 9320 εντός της περιοχής ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού»

Ημερομηνία Δημοσίευσης :
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας «Αποτίμηση των οικοτόπων 6110 και 9320 εντός της περιοχής ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού»

Αντικείμενο της σύμβασης/έργου είναι η αποτίμηση των τύπων οικοτόπων 6110 & 9320 (εντός GR1420004), μέσω της λήψης στοιχείων για την καταγραφή και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης διατήρησης και της αξιολόγησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (29.600,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι τριάντα έξι χιλιάδων εφτακοσίων τεσσάρων ευρώ (36.704,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pr@necca.gov.gr έως τις 21-02-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς)

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
16 Ιουλίου 2024

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσίας κατάρτισης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) για το θαλάσσιο Πάρκο του Ιονίου με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
15 Ιουλίου 2024

Διακήρυξη δημοσίου διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας “Αντικατάσταση ξύλινων κατασκευών στο Πάρκο ερμηνείας Οικοσυστήματος Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων” με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
9 Ιουλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών Επιστημονικού Συνεργάτη για την υποστήριξη της υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος LIFE19 ΝΑΤ/ΜΤ/000982 – LIFE PanPuffinus! για τα έτη 2024-2025, του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Διαβάστε Περισσότερα