Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας εξωτερικής υποστήριξης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σποράδων στην υλοποίηση των έργων και προγραμμάτων της.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 7 Απριλίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας εξωτερικής υποστήριξης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σποράδων στην υλοποίηση των έργων και προγραμμάτων της.

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάθεση υπηρεσιών εξωτερικής υποστήριξης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σποράδων στην υλοποίηση των έργων και προγραμμάτων της.
Οι υπηρεσίες του αναδόχου περιλαμβάνουν τα εξής:
– Οδήγηση των σκαφών της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σποράδων
– Υποστήριξη στην εποπτεία και φύλαξη του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων.
– Υποστήριξη στην υλοποίηση των έργων και προγραμμάτων της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σποράδων.
Κριτήρια επιλογής
Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης ο ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει:

– Τίτλο σπουδών ΠΕ Βιολόγου

– Δίπλωμα χειριστή ταχύπλοου σκάφους

– Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρίας ως κυβερνήτης σκάφους

Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η περιοχή ευθύνης της ΜΔ Εθνικού Πάρκου Σποράδων (Αλόννησος).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ (17.000,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι είκοσι μίας χιλιάδων ογδόντα ευρώ (21.080,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
17 Μαΐου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας διοργάνωσης εκδηλώσεων (ημερίδων) για την προβολή δράσεων της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά-Αχέροντα-Κέρκυρας», με Κωδικό ΟΠΣ 5033224 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
10 Μαΐου 2023

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για προμήθεια υγρών καυσίμων για τα οχήματα (τροχοφόρα & πλωτά) της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σποράδων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) το έτος 2023, στο πλαίσιο της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και τύπων Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων» με Κωδικό ΟΠΣ 5033233 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
10 Μαΐου 2023

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τα οχήματα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Πάρνηθας, Σχοινιά και Προστατευόμενων Περιοχών Σαρωνικού Κόλπου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) το έτος 2023, στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας» με Κωδικό ΟΠΣ 5033697 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο