Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας εξωτερικής υποστήριξης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σποράδων στην υλοποίηση των έργων και προγραμμάτων της.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 7 Απριλίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας εξωτερικής υποστήριξης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σποράδων στην υλοποίηση των έργων και προγραμμάτων της.

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάθεση υπηρεσιών εξωτερικής υποστήριξης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σποράδων στην υλοποίηση των έργων και προγραμμάτων της.
Οι υπηρεσίες του αναδόχου περιλαμβάνουν τα εξής:
– Οδήγηση των σκαφών της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σποράδων
– Υποστήριξη στην εποπτεία και φύλαξη του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων.
– Υποστήριξη στην υλοποίηση των έργων και προγραμμάτων της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σποράδων.
Κριτήρια επιλογής
Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης ο ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει:

– Τίτλο σπουδών ΠΕ Βιολόγου

– Δίπλωμα χειριστή ταχύπλοου σκάφους

– Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρίας ως κυβερνήτης σκάφους

Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η περιοχή ευθύνης της ΜΔ Εθνικού Πάρκου Σποράδων (Αλόννησος).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ (17.000,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι είκοσι μίας χιλιάδων ογδόντα ευρώ (21.080,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
10 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων (προμήθεια ειδικού εξοπλισμού μέτρησης παραμέτρων υδρολογικών, αβιοτικών κλπ), με κωδικό «TRANSFER-1» για την υλοποίηση του έργου «LIFE TRANSFER – Seagrass transplantation for transitional Ecosystem Recovery» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού LIFE19NAT/IT/000264», του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
10 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) για το έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
6 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Διενέργεια της δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων από δρόμους και κατασκευές στην περιοχή Natura 2000 GR 2550005 “Θίνες Κυπαρισσίας- Νεοχώρι-Κυπαρισσία”».

Διαβάστε Περισσότερα