Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας εξωτερικής υποστήριξης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σποράδων στην υλοποίηση των έργων και προγραμμάτων της.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 7 Απριλίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας εξωτερικής υποστήριξης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σποράδων στην υλοποίηση των έργων και προγραμμάτων της.

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάθεση υπηρεσιών εξωτερικής υποστήριξης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σποράδων στην υλοποίηση των έργων και προγραμμάτων της.
Οι υπηρεσίες του αναδόχου περιλαμβάνουν τα εξής:
– Οδήγηση των σκαφών της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σποράδων
– Υποστήριξη στην εποπτεία και φύλαξη του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων.
– Υποστήριξη στην υλοποίηση των έργων και προγραμμάτων της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σποράδων.
Κριτήρια επιλογής
Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης ο ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει:

– Τίτλο σπουδών ΠΕ Βιολόγου

– Δίπλωμα χειριστή ταχύπλοου σκάφους

– Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρίας ως κυβερνήτης σκάφους

Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η περιοχή ευθύνης της ΜΔ Εθνικού Πάρκου Σποράδων (Αλόννησος).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ (17.000,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι είκοσι μίας χιλιάδων ογδόντα ευρώ (21.080,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
29 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Μελέτη οδοποιίας περιπατητικής διαδρομής: Νέο Λιμάνι Πρέβεζας – Περιοχή Προμαχώνα Πρέβεζας – Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Πρέβεζας», του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση χώρου για αποθήκευση εξοπλισμού

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
22 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια ρουχισμού του ΟΦΥΠΕΚΑ (μπλουζάκια πόλο και μπλουζάκια με λαιμοκοπή)

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο