Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Διαχειριστική δράση για την αντιμετώπιση του φαινομένου εγκλωβισμού των Βαλτοχελώνων (Emys orbicularis) στα κανάλια του Δέλτα Σπερχειού με κατασκευή και τοποθέτηση «ραμπών διαφυγής» σε προτεινόμενα σημεία στα αρδευτικά κανάλια του Δέλτα Σπερχειού»

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 8 Φεβρουαρίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Διαχειριστική δράση για την αντιμετώπιση του φαινομένου εγκλωβισμού των Βαλτοχελώνων (Emys orbicularis) στα κανάλια του Δέλτα Σπερχειού με κατασκευή και τοποθέτηση «ραμπών διαφυγής» σε προτεινόμενα σημεία στα αρδευτικά κανάλια του Δέλτα Σπερχειού»

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της υλοποιηθήσας δράσης «Διερεύνηση του φαινομένου εγκλωβισμού των Βαλτοχελώνων (Emys orbicularis) στα αρδευτικά κανάλια του Δέλτα Σπερχειού» (Κ. Ελευθεράκος & ΣΙΑ Ε.Ε., 2020) στο πλαίσιο της Πράξης του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, το φαινόμενο εγκλωβισμού των Βαλτοχελώνων (Emys orbicularis) αλλά και των Ποταμοχελώνων (Mauremys rivulata) στο αρδευτικό δίκτυο του Δέλτα Σπερχειού αποτελεί ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα, συνιστώντας μία εποχική, επαναλαμβανόμενη πίεση για τον αναπαραγωγικό πληθυσμό τους. Οι αριθμοί παγιδευμένων νεροχελώνων κατά τη διενεργηθείσα δειγματοληψία ήταν σημαντικοί, με αποκορύφωμα την περίπτωση των 27 παγιδευμένων ατόμων σε μια παγίδα φερτών. Επιπλέον, η διερευνητική δράση αποκάλυψε ότι η τυπική θέση εγκλωβισμού συμπίπτει με τις παγίδες φερτών («βαρέλες»), πριν τις τελικές τάφρους άρδευσης, και πριν τις χωμάτινες τάφρους αποστράγγισης. Οι χελώνες συνηθίζουν να κολυμπούν αντίθετα στο ρεύμα που δημιουργείται στις τάφρους αυτές κατά την άρδευση, με αποτέλεσμα να καταλήγουν στις παγίδες φερτών και να εγκλωβίζονται. Το γεγονός ότι σχεδόν αποκλειστικά η παγίδευση λαμβάνει χώρα στις «βαρέλες», αποτελεί μια πολύ πιο εύκολα διαχειρίσιμη κατάσταση, από το αν συνέβαινε στο καθαυτό δίκτυο, διότι η αντιμετώπιση δύναται να είναι σημειακή, και το εύρος των απαιτούμενων εργασιών περιορισμένο. Η αντιμετώπιση του προβλήματος περιλαμβάνει τη δημιουργία δυνατότητας διαφυγής των παγιδευμένων ατόμων προς την τάφρο των 0,40μ, έτσι ώστε να είναι σε θέση είτε να εξέλθουν από αυτή στα παρακείμενα αγροτεμάχια είτε να καταλήξουν σε ευθεία πορεία σε χωμάτινη αποστραγγιστική τάφρο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (12.400,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου pr@necca.gov.gr έως τις 21 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς).

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου με θέμα το Εθνικό Πάρκο Δ. Έβρου (6πτυχο), ενημερωτικού φυλλαδίου με θέμα τον μαθητικό τουρισμό (3πτυχο) και μίνι οδηγού αναγνώρισης πουλιών για το Δέλτα του Έβρου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ανάδειξης και υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας στις προστατευόμενες περιοχές ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκη» (κωδ. ΟΠΣ 5060737).

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Σεπτεμβρίου 2023

Διακήρυξη για την Σύμβαση με τίτλο: «Υπηρεσία δημιουργίας ομοιόμορφων πρωτοκόλλων επιστημονικής παρακολούθησης ειδών και τύπων οικοτόπων».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
25 Σεπτεμβρίου 2023

Επαναπροκήρυξη της Διακήρυξης για την σύμβαση υπηρεσιών με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΈΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.»

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο