Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανάθεση υπηρεσίων για την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την διατήρηση σπάνιων φυτικών taxa που απαντούν στην Ελλάδα μόνο στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών (Ε.Πα.Π), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 10 Μαρτίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανάθεση υπηρεσίων για την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την διατήρηση σπάνιων φυτικών taxa που απαντούν στην Ελλάδα μόνο στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών (Ε.Πα.Π), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών».

Η παρουσία 9 φυτικών taxa στον ελληνικό χώρο περιορίζεται στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, εκ των οποίων η Aldrovanda vesiculosa L. περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της κοινοτικής οδηγίας και έχει χαρακτηριστεί ως Κινδυνεύον σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την IUCN. Σκοπός της δράσης είναι να καταγραφεί η θέση τους, να εκτιμηθεί η πληθυσμιακή τους κατάσταση και να αξιολογηθούν οι κίνδυνοι και οι απειλές που αντιμετωπίζουν. Παράλληλα, προτείνεται η συλλογή σπερμάτων για την κατάθεση τους σε τράπεζες σπερμάτων και γενετικού υλικού. Τέλος, η μελέτη αυτή θα καταδείξει τις αναγκαίες διαχειριστικές δράσεις που θα εξασφαλίζουν την μακροχρόνια βιωσιμότητα τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των έξι χιλιάδων εφτακοσίων ενενήντα ευρώ (6.790,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων δεκαεννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (8.419,60€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
24 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τη Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού & ΠΠ Βόρειας Πελοποννήσου του ΟΦΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού και Προστατευόμενων Περιοχών Βόρειας Πελοποννήσου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για δράσεις προστασίας της Βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης της» και με MIS 5075953, του Ε.Π. «ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
24 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων κίνησης, για το έτος 2023.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
23 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο: α) μεταφορά επισκεπτών, υλικών και μέσων και συντήρηση υποδομών και μέσων β) καθαρισμός υποδομών επισκεπτών για τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς, για τη διαχειριστική περίοδο 2023.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο