Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) προκατασκευασμένων πλαστικών κλειστών δεξαμενών βαρέως τύπου χωρητικότητας 5 τόνων (2 τεμάχια) και 10 τόνων (3 τεμάχια), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 1 Μαρτίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) προκατασκευασμένων πλαστικών κλειστών δεξαμενών βαρέως τύπου χωρητικότητας 5 τόνων (2 τεμάχια) και 10 τόνων (3 τεμάχια), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών».

Περιγραφή του αντικειμένου :
Προμήθεια πέντε (5) προκατασκευασμένων πλαστικών κλειστών δεξαμενών βαρέως τύπου χωρητικότητας 5 και 10 τόνων και εγκατάσταση τους σε θέσεις κατόπιν υποδείξεως της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:
• Συνδρομή στην αντιπυρική προστασία ενός περιοχής αρμοδιότητας της Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας και γρήγορη επέμβαση με στόχο την μείωση ενός εξάπλωσης πυρκαγιών.
• Εκπλήρωση του Γενικού Στόχου του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα 2.2 «Αποκατάσταση σημαντικών ειδών και τύπων οικοτόπων», 2.2.2. «Εφαρμογή οριζόντιων δράσεων διαχείρισης και αποκατάστασης για είδη και οικοτόπους ενός Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (ενίσχυση υπηρεσιών και βελτίωση υποδομών και μηχανισμών, πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων, π.χ. πυρκαγιές κλπ)», και του μέτρου 1b-26 «Ανάπτυξη υποδομών πυροπροστασίας (πυροφυλάκια, δεξαμενές πυρόσβεσης)», του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας (PAF).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι εφτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (7.440,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφορών εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
19 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας διερεύνησης της εκτός τόπου διατήρησης των αυτοφυών ειδών της Ελλάδας.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
19 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας αξιολόγησης και βελτιστοποίησης διαχειριστικών δράσεων προστασίας των κητωδών και της Μεσογειακής φώκιας από την αλιεία στις θαλάσσιες περιοχές του δικτύου NATURA 2000 της Ζακύνθου.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
17 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Μελέτη τεκμηρίωσης για την επέκταση υφιστάμενων περιοχών Natura 2000 ή/και την δημιουργία νέας περιοχής προστασίας θαλάσσιων χελωνών στην Κεφαλονιά στο πλαίσιο του δικτύου NATURA 2000”».

Διαβάστε Περισσότερα