Υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στις διαδικασίες αξιολόγησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα και δραστηριότητες εντός του δικτύου Natura 2000 βάσει των διατάξεων του άρθρου 6.3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και του άρθρου 10 του ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 8 Φεβρουαρίου 2024
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στις διαδικασίες αξιολόγησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα και δραστηριότητες εντός του δικτύου Natura 2000 βάσει των διατάξεων του άρθρου 6.3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και του άρθρου 10 του ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) στις διαδικασίες αξιολόγησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα και δραστηριότητες εντός του δικτύου Natura 2000 βάσει των διατάξεων του άρθρου 6.3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, του άρθρου 10 του ν. 4014/2011 και του άρθρου 27 του ν.4685/2020, όπως ισχύουν.

 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1 : «Υπηρεσίες υποστήριξης στις διαδικασίες αξιολόγησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης για
έργα και δραστηριότητες εντός του δικτύου Natura 2000, για την γεωγραφική περιοχή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ», εκτιμώμενης αξίας 38.400,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 2 : «Υπηρεσίες υποστήριξης στις διαδικασίες αξιολόγησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης για
έργα και δραστηριότητες εντός του δικτύου Natura 2000, για την γεωγραφική περιοχή ΗΠΕΙΡΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 38.400,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 3 : «Υπηρεσίες υποστήριξης στις διαδικασίες αξιολόγησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης για
έργα και δραστηριότητες εντός του δικτύου Natura 2000, για την γεωγραφική περιοχή ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΤΤΙΚΗ», εκτιμώμενης αξίας 38.400,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 4 : «Υπηρεσίες υποστήριξης στις διαδικασίες αξιολόγησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης για
έργα και δραστηριότητες εντός του δικτύου Natura 2000, για την γεωγραφική περιοχή ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 38.400,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 5 : «Υπηρεσίες υποστήριξης στις διαδικασίες αξιολόγησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης για
έργα και δραστηριότητες εντός του δικτύου Natura 2000, για την γεωγραφική περιοχή ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΚΡΗΤΗ», εκτιμώμενης αξίας 38.400,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%
 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
4 Μαρτίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης ελαστικών στα υπηρεσιακά οχήματα της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θεσσαλίας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Φεβρουαρίου 2024

Έγκριση του με αρ. πρωτ. 5074/26-02-2024 B’ πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης, για τη σύναψη εννέα (9) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
26 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο