Υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στις διαδικασίες αξιολόγησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα και δραστηριότητες εντός του δικτύου Natura 2000 βάσει των διατάξεων του άρθρου 6.3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και του άρθρου 10 του ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 8 Φεβρουαρίου 2024
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στις διαδικασίες αξιολόγησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα και δραστηριότητες εντός του δικτύου Natura 2000 βάσει των διατάξεων του άρθρου 6.3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και του άρθρου 10 του ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) στις διαδικασίες αξιολόγησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα και δραστηριότητες εντός του δικτύου Natura 2000 βάσει των διατάξεων του άρθρου 6.3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, του άρθρου 10 του ν. 4014/2011 και του άρθρου 27 του ν.4685/2020, όπως ισχύουν.

 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1 : «Υπηρεσίες υποστήριξης στις διαδικασίες αξιολόγησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης για
έργα και δραστηριότητες εντός του δικτύου Natura 2000, για την γεωγραφική περιοχή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ», εκτιμώμενης αξίας 38.400,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 2 : «Υπηρεσίες υποστήριξης στις διαδικασίες αξιολόγησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης για
έργα και δραστηριότητες εντός του δικτύου Natura 2000, για την γεωγραφική περιοχή ΗΠΕΙΡΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 38.400,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 3 : «Υπηρεσίες υποστήριξης στις διαδικασίες αξιολόγησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης για
έργα και δραστηριότητες εντός του δικτύου Natura 2000, για την γεωγραφική περιοχή ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΤΤΙΚΗ», εκτιμώμενης αξίας 38.400,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 4 : «Υπηρεσίες υποστήριξης στις διαδικασίες αξιολόγησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης για
έργα και δραστηριότητες εντός του δικτύου Natura 2000, για την γεωγραφική περιοχή ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 38.400,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 5 : «Υπηρεσίες υποστήριξης στις διαδικασίες αξιολόγησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης για
έργα και δραστηριότητες εντός του δικτύου Natura 2000, για την γεωγραφική περιοχή ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΚΡΗΤΗ», εκτιμώμενης αξίας 38.400,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%
 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
10 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων (προμήθεια ειδικού εξοπλισμού μέτρησης παραμέτρων υδρολογικών, αβιοτικών κλπ), με κωδικό «TRANSFER-1» για την υλοποίηση του έργου «LIFE TRANSFER – Seagrass transplantation for transitional Ecosystem Recovery» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού LIFE19NAT/IT/000264», του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
10 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) για το έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
6 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Διενέργεια της δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων από δρόμους και κατασκευές στην περιοχή Natura 2000 GR 2550005 “Θίνες Κυπαρισσίας- Νεοχώρι-Κυπαρισσία”».

Διαβάστε Περισσότερα