Δημοσίευση του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Journal of Marine Science and Engineering

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 1 Νοεμβρίου 2021
Εκθέσεις & Αναφορές
Δημοσίευση του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Journal of Marine Science and Engineering

Η δημοσίευση με τίτλο “Protecting Biodiversity from Invasive Alien Species by Improving Policy Instruments in Greece: The INVALIS Project Action Plan” αφορά στο Σχέδιο Δράσης Αντιμετώπισης των Χωροκατακτητικών Ξενικών Ειδών στην Ελλάδα.

 

Συγγραφείς: Ορφέας Ρούσσος, Χριστίνα Καπετανοπούλου και Δήμητρα Πέτζα.

Share on social :
Σχετικά Νέα
Μετάβαση στο περιεχόμενο