Δράσεις καθαρισμού του βυθού στη Νησίδα Πατρόκλου

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 16 Μαΐου 2022
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
Δράσεις καθαρισμού του βυθού στη Νησίδα Πατρόκλου

Δράσεις καθαρισμού του βυθού πραγματοποίησε η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Πάρνηθας, Σχινιά και Προστατευόμενων Περιοχών Σαρωνικού Κόλπου του ΟΦΥΠΕΚΑ στη νησίδα Πατρόκλου, στη θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή της Αττικής, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης και κυρίως των εγκαταλειμμένων ή χαμένων διχτυών στους βυθούς των θαλασσών.

 

Οι καθαρισμοί πραγματοποιήθηκαν με ανάδοχο το MEDASSET το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Απριλίου, στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Ορθολογικής Διαχείρισης, Αποκατάστασης και Στοχευμένης Ενημέρωσης/Ευαισθητοποίησης για τα Παράκτια και Θαλάσσια Οικοσυστήματα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Πάρνηθας, Σχινιά & Προστατευόμενων Περιοχών Σαρωνικού Κόλπου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α», που υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020”.

 

Στη διάρκεια των καθαρισμών τεχνικοί δύτες κατόρθωσαν να ανασύρουν σχεδόν 1 τόνο εγκαταλειμμένων διχτύων. Στη συνέχεια τα δίχτυα μεταφέρθηκαν στον ειδικό κάδο συλλογής διχτυών και πλαστικών θαλάσσιων απορριμμάτων στο αλιευτικό καταφύγιο του Λαυρίου, που έχει τοποθετηθεί στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος, προκειμένου να εισέλθουν στην κυκλική οικονομία. Με τον τρόπο αυτό, τα δίχτυα που ρύπαιναν τη θαλάσσια περιοχή και αιχμαλώτιζαν θαλάσσια είδη θα μετασχηματισθούν σε νέα υλικά και θα πάρουν νέα «ζωή».

 

 

 

 

Το πρόβλημα των χαμένων διχτυών

Το πρόβλημα των εγκαταλειμμένων ή χαμένων διχτυών στους βυθούς των θαλασσών και των αρνητικών επιπτώσεων που επιφέρει, τόσο στη ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όσο και στα θαλάσσια είδη, απασχολεί επιστήμονες, θεσμούς και την κοινωνία των πολιτών εδώ και αρκετές δεκαετίες.  Σύμφωνα με την έκθεση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών το ποσοστό των εγκαταλειμμένων ή χαμένων αλιευτικών εργαλείων αποτελεί περίπου το 10% (640.000 τόνοι) των συνολικών θαλάσσιων απορριμμάτων (FAO, 2009).

 

Τα δίχτυα αλιείας που εγκαταλείπονται ή χάνονται ακούσια κατά την αλιευτική δραστηριότητα είναι συνήθως κατασκευασμένα από πλαστικό (νάιλον), με αποτέλεσμα να διατηρούνται μακροχρόνια στο θαλάσσιο περιβάλλον και να συνεχίζουν να αιχμαλωτίζουν θαλάσσια είδη, πολλά από τα οποία ευάλωτα. Το φαινόμενο ονομάζεται «άδηλη αλιεία»  και αποτελεί μια σημαντική απειλή για τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τους πληθυσμούς των ευάλωτων ειδών, όπως οι θαλάσσιες χελώνες.

 

 

 

[1] FAO, 2009, Ghost nets hurting marine environment, https://www.fao.org/news/story/pt/item/19353/icode/, accessed 20/04/2022

Share on social :
Σχετικά Νέα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
30 Νοεμβρίου 2022

O χάρτης υδροπεριόδου της Λίμνης Κερκίνης σε διαδικτυακή εφαρμογή

Διαβάστε Περισσότερα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
22 Νοεμβρίου 2022

Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων για τη σύναψη σαράντα (40) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου

Διαβάστε Περισσότερα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
27 Οκτωβρίου 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Διαχειριστικές δράσεις προστασίας των αμμοθινικών οικοσυστημάτων των νέων περιοχών NATURA 2000 της Κεφαλονιάς – Ιθάκης» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων – ΣΑ/ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2020ΣΕ27510043».

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο