Εθνικό Πάρκο Ζακύνθου: Πρόσκληση για συμμετοχή σε δράσεις καθαρισμού των παραλιών ωοτοκίας της χελώνας Caretta caretta

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 19 Μαΐου 2022
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
Εθνικό Πάρκο Ζακύνθου: Πρόσκληση για συμμετοχή σε δράσεις καθαρισμού των παραλιών ωοτοκίας της χελώνας Caretta caretta

Με την ευκαιρία της έναρξης της φετινής περιόδου ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου, Αίνου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιονίων Νήσων διοργανώνει καθαρισμούς των παραλιών ωοτοκίας των τοπικών κοινοτήτων Βασιλικού και Καλαμακίου του Δήμου Ζακύνθου, με πέντε διαδοχικές δράσεις καθαρισμού που ξεκινούν το Σάββατο 21 Μαΐου και ολοκληρώνονται εντός της ερχόμενης εβδομάδας.

 

Οι καθαρισμοί θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τις Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις ΑΡΧΕΛΩΝ και WWF Ελλάς, καθώς και του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου.

 

Η συλλογή και απομάκρυνση των απορριμμάτων από τις παραλίες είναι αναγκαία για τη διευκόλυνση της ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας και την επιτυχή εκκόλαψη των αυγών, συνεπώς είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή όσο δυνατόν περισσότερων εθελοντών στις δράσεις καθαρισμού.

 

Το πρόγραμμα των καθαρισμών είναι το εξής:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΩΡΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (κατ’ εκτίμηση)
Σάββατο 21/05/2022 Σεκάνια Δρόμος Δάφνης – Παράκαμψη Σεκανίων 09:30 2 ώρες
Δευτέρα 23/05/2022 Δάφνη Φυλάκιο Δάφνης 10:00 2 ώρες
Τρίτη 24/05/2022 Γέρακας Φυλάκιο Γέρακα 10:00 2 ώρες
Τετάρτη  25/05/2022 Καλαμάκι- Κρυστάλ έως Λούρο Φυλάκιο Κρυστάλ 10:00 2 ώρες
Πέμπτη 26/05/2022 Καλαμάκι- Λούρο έως Zante Βeach Φυλάκιο Λούρου 10:00 2 ώρες

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
30 Νοεμβρίου 2022

O χάρτης υδροπεριόδου της Λίμνης Κερκίνης σε διαδικτυακή εφαρμογή

Διαβάστε Περισσότερα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
22 Νοεμβρίου 2022

Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων για τη σύναψη σαράντα (40) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου

Διαβάστε Περισσότερα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
27 Οκτωβρίου 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Διαχειριστικές δράσεις προστασίας των αμμοθινικών οικοσυστημάτων των νέων περιοχών NATURA 2000 της Κεφαλονιάς – Ιθάκης» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων – ΣΑ/ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2020ΣΕ27510043».

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο