Μνημόνιο συνεργασίας ΟΦΥΠΕΚΑ – ΤΕΕ

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 26 Οκτωβρίου 2022
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
Μνημόνιο συνεργασίας ΟΦΥΠΕΚΑ – ΤΕΕ

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) στην κατεύθυνση της υλοποίησης της αποστολής και των σκοπών των δύο δημόσιων φορέων. ΟΦΥΠΕΚΑ και ΤΕΕ διαπιστώνουν ότι η συνεργασία τους μπορεί να οδηγήσει στην αναβάθμιση της σχεδιαζόμενης και εφαρμοζόμενης δημόσιας πολιτικής, με την επιστημονική τεκμηρίωση και υποστήριξή της.

 

Μέσα από το μνημόνιο συνεργασίας, οι δύο φορείς εκφράζουν τη θέλησή τους να συνεργασθούν με σκοπό την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας που διαθέτουν, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα κοινού ενδιαφέροντος ζητήματα. Στο μνημόνιο μάλιστα αναφέρεται ρητά ότι η ενσωμάτωση της προστασίας της βιοποικιλότητας σε άλλες τομεακές πολιτικές είναι σημαντική και μπορεί να αποφέρει περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.

 

Όπως σημειώνεται στο υπογραφέν κείμενο, η επιστημονική γνώση του ΤΕΕ για έργα και δραστηριότητες εντός των Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας, θα συνεισφέρει στη διατήρηση των σπάνιων ειδών και φυσικών τύπων οικοτόπων που απαντώνται σε αυτές και συνακόλουθα στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν εκ μέρους το ΤΕΕ ο Πρόεδρος Γιώργος Στασινός και εκ μέρους του ΟΦΥΠΕΚΑ η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθ. (ΕΜΠ) Μαρία Παπαδοπούλου, παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΦΥΠΕΚΑ, κ. Κώστα Τριάντη.

Τα επόμενα βήματα

 

Βάσει του μνημονίου συνεργασίας, ΤΕΕ και ΟΦΥΠΕΚΑ θα προχωρήσουν, ως πρώτα αναγκαία βήματα, στις εξής πρωτοβουλίες:

 

α) Τη σύνταξη επιχειρησιακών εγχειριδίων ή προδιαγραφών ή τεχνικών οδηγιών με συγκεκριμένες κατευθύνσεις σχετικά με την κατασκευή, με φιλικά προς το περιβάλλον μέσα και υλικά, κατασκευών και έργων υποδομής (δρόμοι, κτίρια, κ.τ.λ.), εντός των Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας.

β) Τη συνεισφορά του ΤΕΕ, όποτε αυτή ζητηθεί, στον ΟΦΥΠΕΚΑ, σε θέματα διενέργειας γνωμοδοτήσεων έργων εντός προστατευόμενων περιοχών στοχεύοντας στη βέλτιστη παροχή επιστημονικής-συμβουλευτικής υποστήριξης.

γ) Τη συνεργασία σε θέματα πιστοποίησης δραστηριοτήτων ή υλικών εντός Προστατευόμενων Περιοχών, όπου απαιτείται.

δ) Τη κατάρτιση και υλοποίηση συνεργασιών με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς,  ακαδημαϊκά, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα και φορείς δημοσίου, στοχεύοντας στην προστασία της βιοποικιλότητας, την ισόρροπη περιφερειακή και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

ε)Τη δημιουργία πρότυπων προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης σε θέματα προστασίας της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, με έμφαση στους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ, με στόχο την αύξηση του επιπέδου γνώσης και κατανόησης του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς συστήματος προστασίας της βιοποικιλότητας αφενός, και καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής αφετέρου.

στ) Τη δημιουργία, ανταλλαγή, βελτίωση και διάδοση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού, τεχνολογικών εφαρμογών, δεδομένων και μελετών για την περιβαλλοντική προστασία με έμφαση στους συγκεκριμένους τομείς της συμφωνίας.

ζ) τη συνεργασία σε θέματα ενημέρωσης της κοινής γνώμης και ειδικών κοινών για σύνθετα επιστημονικά και τεχνικά ζητήματα που άπτονται του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας από τη σκοπιά της βιώσιμης ανάπτυξης

 

Το μνημόνιο συνεργασίας θα υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα και για τρία χρόνια (αρχικά), με ξεχωριστές δράσεις για τους ανωτέρω στόχους, με τη συγκρότηση και λειτουργία ομάδων εργασίας, επιτροπών και επιμέρους συμφωνίες, ακόμη και με συνέργειες με άλλους φορείς κατά περίπτωση.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την  υπογραφή του μνημονίου, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Στασινός, δήλωσε: «Οι Έλληνες μηχανικοί και ο τεχνικός κόσμος της χώρας αναγνωρίζουμε στην ελληνική φύση ένα μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα και έναν πλούτο που οφείλουμε να προστατεύσουμε και – αν τα καταφέρουμε – να αυξήσουμε για τις επόμενες γενιές. Ιδιαιτέρως τώρα, υπό το πρίσμα των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αλλά και των διεθνών εξελίξεων, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, οι Διεθνείς Διασκέψεις για το Κλίμα και άλλες διεθνείς πολιτικές – ή η ανάγκη για περιορισμό των ορυκτών καυσίμων. Όλα αυτά αφορούν ιδιαίτερα την ελληνική επαρχία και υπό τη σκοπιά της βιώσιμης, ισόρροπης και περιφερειακής ανάπτυξης. Για αυτά θεωρούμε απαραίτητο το ΤΕΕ να συνεργαστεί με τον ΟΦΥΠΕΚΑ, που έχει γνώση και αρμοδιότητα για τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας, τη βιοποικιλότητα και την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής. Θα βοηθήσουμε ώστε να γίνουν οι καλύτερες δυνατές επιλογές σε όλα τα αμοιβαίου ενδιαφέροντος ζητήματα, βοηθώντας παράλληλα την ελληνική περιφέρεια».

 

Η Πρόεδρος ΔΣ ΟΦΥΠΕΚΑ, Μαρία Παπαδοπούλου, δήλωσε: «Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΟΦΥΠΕΚΑ και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας αποτελεί ένα σταθερό βήμα που θα συμβάλλει ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη με τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία έργων και υποδομών, έχοντας πάντα ως προτεραιότητα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας».

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΦΥΠΕΚΑ, Κώστας Τριάντης, δήλωσε: «Η ουσιαστική προστασία και ανάδειξη της ελληνικής φύσης απαιτούν αποφάσεις βασισμένες στην επιστημονική γνώση. Συμπράττουμε και με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ώστε να προσδιορίσουμε από κοινού τις βέλτιστες πρακτικές για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες και τα έργα εντός των προστατευόμενων περιοχών της χώρας, αλλά και για να ενισχύσουμε την πληρότητα των γνωμοδοτήσεών μας. Αταλάντευτος στόχος μας η ουσιαστική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας και η βιώσιμη ανάπτυξη».

Share on social :
Σχετικά Νέα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
22 Φεβρουαρίου 2024

22α Φεβρουαρίου: Εθνική Ημέρα Δράσης κατά των Δηλητηριασμένων Δολωμάτων

Διαβάστε Περισσότερα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
9 Φεβρουαρίου 2024

Επιτυχημένη επιχείρηση απομάκρυνσης λύκου από την Αμυγδαλέζα

Διαβάστε Περισσότερα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
7 Φεβρουαρίου 2024

Ύποπτα ευρήματα σε τρεις περιοχές της χώρας εντόπισαν οι Ειδικές Μονάδες Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων του ΟΦΥΠΕΚΑ εντός του Ιανουαρίου

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο