Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου Invalis

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 7 Οκτωβρίου 2022
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου Invalis

Η εισαγωγή και εξάπλωση ξενικών ειδών αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τη βιοποικιλότητα και τα φυσικά οικοσυστήματα. Μάλιστα, οι επιστήμονες, αναφερόμενοι στην επίδραση των εισβλητικών/χωροκατακτητικών ξενικών ειδών που εισβάλουν σε ένα οικοσύστημα, είτε πρόκειται για θαλάσσια, είτε για χερσαία ζώα ή φυτά, χρησιμοποιούν τον όρο «βιολογική εισβολή».

 

Σήμερα, στην Ευρώπη υπάρχουν 23 είδη φυτών και 26 είδη ζώων (χερσαία, θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων), τα οποία προκαλούν τη μεγαλύτερη ζημία στη φυσική βιοποικιλότητα και για τα οποία απαιτούνται συντονισμένα μέτρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Με στόχο τον περιορισμό του προβλήματος των εισβλητικών ξενικών ειδών, από τον Ιούνιο του 2018 μέχρι σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο INVALIS “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species”, το οποίο υλοποιείται με κύριο εταίρο τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), με τη συμμετοχή έξι ακόμη εταίρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ιταλία, την Ισπανία, τη Ρουμανία, την Γαλλία, την Πορτογαλία και τη Λετονία.

Η παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων του Έργου, θα γίνει σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Οκτωβρίου, στη Βίλα Καζούλη στην Κηφισιά, κατά την οποία θα δίνεται η δυνατότητα υβριδικής παρακολούθησης. Στην εκδήλωση αναμένεται να συμμετάσχουν ακαδημαϊκοί, ερευνητές και υψηλόβαθμα ενδιαφερόμενα μέρη και εταίροι σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων. Για την παρακολούθηση της εκδήλωσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν φόρμα συμμετοχής που θα βρουν πατώντας εδώ.

Share on social :
Σχετικά Νέα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
30 Νοεμβρίου 2022

O χάρτης υδροπεριόδου της Λίμνης Κερκίνης σε διαδικτυακή εφαρμογή

Διαβάστε Περισσότερα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
22 Νοεμβρίου 2022

Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων για τη σύναψη σαράντα (40) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου

Διαβάστε Περισσότερα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
27 Οκτωβρίου 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Διαχειριστικές δράσεις προστασίας των αμμοθινικών οικοσυστημάτων των νέων περιοχών NATURA 2000 της Κεφαλονιάς – Ιθάκης» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων – ΣΑ/ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2020ΣΕ27510043».

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο