Προκήρυξη για προτάσεις μελετών για τα σημαντικά είδη της Ελλάδας

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 4 Ιουλίου 2022
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
Προκήρυξη για προτάσεις μελετών για τα σημαντικά είδη της Ελλάδας

Κάλεσμα προς επιστήμονες του περιβάλλοντος να καταθέσουν προτάσεις για τη μελέτη απειλούμενων ή ενδημικών ή εθνικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα απευθύνει το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο έργου που χρηματοδοτείται από τον ΟΦΥΠΕΚΑ.

 

Η δράση αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την ουσιαστική γνώση και συνεπώς την αποτελεσματική προστασία της ελληνικής βιοποικιλότητας.

 

Οι υποψήφιοι επιστήμονες θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της Βιολογίας, της Γεωπονίας, της Δασολογίας ή σε συναφές επιστημονικό αντικείμενο και να διαθέτουν επιστημονική εμπειρία στην αξιολόγηση του κινδύνου εξαφάνισης, τη διατήρηση, διαχείριση και προστασία ενδημικών και απειλούμενων ειδών της Ελλάδας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως και τις 7 Σεπτεμβρίου 2022.

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/3OFUO1f

Share on social :
Σχετικά Νέα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
30 Νοεμβρίου 2022

O χάρτης υδροπεριόδου της Λίμνης Κερκίνης σε διαδικτυακή εφαρμογή

Διαβάστε Περισσότερα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
22 Νοεμβρίου 2022

Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων για τη σύναψη σαράντα (40) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου

Διαβάστε Περισσότερα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
27 Οκτωβρίου 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Διαχειριστικές δράσεις προστασίας των αμμοθινικών οικοσυστημάτων των νέων περιοχών NATURA 2000 της Κεφαλονιάς – Ιθάκης» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων – ΣΑ/ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2020ΣΕ27510043».

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο